शिक्षणा वांगडाच भलायकी म्हत्वाची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रमेश तवडकारः काणकोणां भलायकी तपासणी मेळावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

काणकोणः शिक्षणाक लागून मनशाची उदरगत जाता जाल्यार तंदुरुस्त भलायकेक लागून पिराय वाडटा. हे खातीर शिक्षणा वांगडाच भलायकी संबंदान जनजागृती जावपाक जाय. ही जनजागृती करचे खातीर पंच, सरपंच, नगरसेवकांनी फुडाकार घेवचो, असो उलो काणकोणचो आमदार तशेंच सभापती रमेश तवडकारान मारलो.

भलायकी संचालनालय आनी गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हांणी केंद्र सरकाराच्या भलायकी मंत्रालयाच्या पालवान भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान नागरिकांचे भलायकेची तपासणी करपा खातीर काणकोणच्या सरकारी समाजीक हॉस्पिटलांत ह्या मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. मेळाव्याचें उक्तावण केले उपरांत तवडकार उलयतालो.

ह्या वेळार माचयेर काणकोणचो मामलेदार मनोज कोरगांवकार, भलायकी अधिकारी डॉ. स्नेहा आमोणकार, भलायकी शिक्षक भाऊसाहेब राणे, भलायकी गटविकास अधिकारी अनील नायक, एपीओ मोतीलाल नायक गांवकार, सीडीपीओ आकांक्षा नायक गांवकार, डॉ. नवज्योत हळर्णकार, डॉ. तावारीस, नगरसेविका सारा देसाय, नगरसेवक नार्सिको फर्नांडीस, अमिता पागी, हेमंत नायक गांवकार हाजीर आशिल्ले.

आंगणवाडी सेविका बरें काम करतात. त्यो सामान्यां मेरेन पावतात. भलायकी संबंदांत जागृती करपांत तांचो व्हड वांटो आसा. राजकारणी वा दोतोर जें काम करपाक शकनात तें काम आंगणवाडी सेविका करतात. दोतोर वा नर्सींनी हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतीं कडेन सकारात्मक नदरेन वागले जाल्यार दुयेंतींक आपल्याक जाल्ल्या दुयेंसाचो विसर पडटलो. आयज देशांतल्या खाजगी हॉस्पिटलांत ज्यो गरजेच्यो सुविधा मेळना, त्यो गोंयच्या हॉस्पिटलांनी मेळटात हे खातीर गोंयकार भाग्यवान आसात, अशें तवडकारान सांगलें.

काणकोणाक सभापतीपदाचो मान मेळिल्ले खातीर डॉ. नवज्योत हळर्णकारान शाल, नाल्ल दिवन तवडकाराचो सत्कार केलो. काणकोण हॉस्पिटलाची देखरेख करपी फयाज सय्यदाचो ह्या वेळार सभापती हस्तुकीं भोवमान केलो. मानेस्तांक ज्येश्ठ नर्स विजया केंकरे, नीलिमा भगत, दिपाली पागी, डॉ. क्लेसी, किशोरी कोमरपंत, अभया मुडकुडकार, मंजिता काणकोणकार हांणी फुलांतुरे भेटयले.

मामलेदार कोरगांवकारान भलायकी शिबिरा विशीं विचार मांडले. मल्लिकार्जुन विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यानी येवकार गीत सादर केलें. श्रद्धानंद विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी मल्लखांबाचें प्रात्यक्षीक दाखयलें.

भलायकी अधिकारी डॉ. स्नेहा आमोणकारान येवकार दिलो आनी प्रास्तावीक केलें. शिरीष पै हांणी सुत्रसंचालन केलें. नितळसाण निरिक्षक प्रणय नायकान उपकार मानले.

ह्या शिबिरांत 40 परस अदीक दोतोरांनी 815 दुयेंतींची तपासणी केली.

ह्या मेळाव्यांत अन्न आनी वखदां प्रशासन, कला आनी संस्कृती संचालनालय, खेळां आनी युवा वेव्हार, आंगणवाडी, रान खातें आनी हेर खात्यांनी आपल्या कार्यालया संबंदान मांडिल्ल्या दालनांत म्हायती दिली.