शिक्षक शिक्षण आनी समाजाचो निर्मातो

धेंपो उच्च माध्यमीक विद्यालयांत वर्सुकी इनामां वाटप सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हरिलाल मेनन: धेंपो उच्च माध्यमीक विद्यालयांत वर्सुकी इनामां वाटप सुवाळो उमेदीन

पणजी: शिक्षक म्हळ्यार शिक्षण आनी समाजाचो निर्मातो, तशेंच शिक्षण संस्थेचे राजदूत आसतात. शिक्षण म्हणल्यार तोंड पाठ करप न्हय तर समजून घेवप. आयज जे कितें विद्यार्थी आसात ते तांचे यत्न न्हय तर आवय, बापूय, गुरू आनी देव हांकां लागून आसात. आवय बापूय भुरग्यां खातीर कश्ट काडटा देखून भुरग्यांक फुडाराचो मार्ग सापडटा आनी निमाणें खंयच्याच भुरग्यान दुसर्‍या भुरग्याकडेन सर्त करची न्हय कारण दर एक व्यक्ती वेगळो आसता अशें शिक्षकाचे आनी शिक्षणाचें म्हत्व सांगतना गोंय विद्यापिठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल बी. मेनन हांणी सांगलें.

धेंपो उच्च माध्यमीक विद्यालयांत वर्सुकी इनामां वांटप सुवाळो हालींच जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हरिलाल बी. मेनन उलयताले. माचयेर धेंपो चॅरिटी ट्रस्टाच्यो, ट्रस्टी श्रीमती पल्लवी धेंपो, प्रशासक राजेश भाटीकार, प्राचार्य सुरेखा केळकार, उपप्राचार्य मिनाक्षी मुदलीयार आनी विद्यालयाचे सामान्य सचीव विद्यार्थी मृगना सावयकार माचयेर हाजीर आशिल्लीं.

सर्गेस्त वसंतराव धेंपो हांचो उद्देश फकत उद्देग करप इतलोच नाशिल्लो. जाल्यार समाजांत प्रतिश्ठीत शिक्षण संस्था आसच्यो होय हेतू आशिल्लो. शिक्षक फकत शिकोवपाचेंच काम करिनात जाल्यार ते समाजाचे बरे नागरीक घडयतात. अध्ययन करप हो एक उत्कृश्ठ वेवसाय अशें धेंपो चॅरिटी ट्रस्टाच्यो, ट्रस्टी पल्लवी धेंपो हिणें सांगलें.

कार्यावळीची सुरवात गणेश वंदन नाचांतल्यान आनी येवकार गितांतल्यान जाली. सुरवातेक उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्यो प्राचार्य सुरेखा केळकार हिणें मानेस्तांक येवकार दिवन वर्सुकी अहवाल सादर केलो. उपप्राचार्य मिनाक्षी मुदलीयार हिणें मुखेल सोयर्‍यांची वळख करून दिली. 

विद्यार्थांक विंगड विंगड सर्तींनी फावो जाल्लीं इनामां तशेंच 2021 – 22 ह्या वर्सांत चड गूण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांकूय मानेस्तां हस्तुकीं इनामांचे वांटप जालें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन शिक्षिका वनजा मुदलीयार जाल्यार उपकाराचें उलोवप विद्यार्थी मृगना सावयकार हांणी केलें. निमाणें विद्यार्थ्यांनी संगीत मिश्रण हाचें सादरीकरण आनी कॅरोल गायन जालें. राष्ट्रगीतान कार्यावळ सोंपली. हे कार्यावळीक व्हड संखेन पालक, शिक्षक आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले.