शापोराच्या जैतांत फहीज पर्जळ्ळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवा युनायटेड स्पोटर्स अकादमीन काल कळंगूटच्या पोरीयट मैदानाचेर आयोजीत केल्ले गोवा टायगर करंड 2022चे अखील गोंय आंतरगांव फुटबॉल सर्तींत कांदोळी स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 अशा गोल फरकांनी हारोवन शापोरा युवक संघान फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली.

शापोरा युवक संघान जबरदस्त सुरवात केली. ताणें पयल्या अर्दांत दोन गॉलांची आघाडी घेतली.

मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार जिखपी फहीज मोहम्मदान 17व्या मिनटाक आपल्या क्लबाचें खातें उगडलें. जाल्यार 25व्या मिनटाक दुसरो गोल करून जैत लागींलागीं निश्चीत केलें.

कांदोळीन मॅचींत येवपाचो खर यत्न केलो. पूण, ताका शक्य जावंक ना. 59व्या मिनटाक कांदोळीच्या अनिकेत नायकान गोल करून शापोराची आघाडी मात उणी केली.

सेंट अॅंथनीक जैत

नावेलीच्या रोझरी मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत असोल्डेच्या सेंट अॅंथनी स्पोर्ट्स क्लबान सारझोरा स्पोर्ट्स क्लबाक 4-2 अशा गोल फरकांनी हारयलो. सेंट अॅंथनीन पयल्या अर्दांत 2-0 अशी आघाडी घेतिल्ली. सनीन 16व्या मिनटाक आनी फेझरान 31व्या मिनटाक गोल केलो. पूण, दोन गोलांनी फाटीं पडिल्ल्या सारझोरान हार मानूंक ना. ताणें दुसऱ्या अर्दांत आपल्या खेळांत जबरदस्त सुदारणां केली. हाचो फायदो ताका रोखडोच जालो. 43व्या मिनटाक मायरनान सारझोराचो पयलो गोल केलो. जाल्यार 53व्या मिनटाक अॅस्टनान बरोबरीचो गोल केलो.

ते उपरांत निर्णायक गोला खातीर दोनूय क्लबांनी नेटाचो यत्न केलो. हातूंत सेंट अॅंथनीक येस आयलें. आदलो आंतरराष्ट्रीय खेळगडो व्हिक्टोरिनो फर्नांडीसान सेंट अॅंथनी वतीन तिसरो गोल केलो. अतिरिक्त वेळांत अॅल्डरीचान सेंट अॅंथनीचो चवथो गोल करून जैत निश्चीत केलें.

चिंचोणें वॅटरन्स जिखलो

कांदोळीच्या डॉ गुस्तांव मोंतेरो मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत चिंचोणे वॅटरन्सान मित्रा वॅटरन्साक 2-0 असो हारयलो. जैतिवंत क्लबा वतीन निकिता सिल्वा लोबोन आनी उर्बान फर्नांडीसान गोल केले.