शकुंतला सातार्डेकार हांकां मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्वरेची नागरीक शकुंतला चंद्रकांत सातार्डेकार (75) हांकां शेनवारा सांजवेळा 5 वरांचेर उण्या काळाच्या दुयेंसान मरण आयलें. तांचे फाटल्यान गजानन, लवू आनी अंकुश हे पूत, तनुजा पणजीकार आनी यशश्री गवंडी ह्यो दोन धुवो आसात. आयतारा सकाळीं 9.30 वरांचेर सुकूर पंचायत मसुंडेंत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले.