शंकर रामाणी हांच्या कवितांनी गोंयकारांचें प्रामाणीकपण आसा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दौलत हवालदार ः कविवर्य शंकर रामाणी वयल्या परिसंवादाचो समारोप

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी ः कविवर्य शंकर रामाणी हांच्या कविता लिखाणांत गोंयकारांच्या प्रामाणीकपणाचें दर्शन घडटा आनी म्हणूनच तांच्यो कविता गोंयकारांच्याच न्हय जाल्यार वाचकांच्या काळजाक लेगीत भिडटात अशें साहित्याचे व्यासंगी वाचक आनी निवृत्त आयएएस अधिकारी दौलत हवालदार हांणी सांगलें.
कविवर्य शंकर रामाणी हांचे वयल्या परिसंवादाच्या समारोप सत्रांत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान रामाणी हांच्या कवितांतल्या शैलींचीं वेगवेगळीं तासां सांगलीं.
खंयचेय कलेचें काम हें मनीस जीण समृद्ध करप आसता. तशें जाल्यार लिखाण आशाजनक काय निराशाजनक असो भेद करपांत अर्थूच ना अशें दौलत हवालदार हांणी सांगलें.
रामाणी हांचे सारको कवी दीर्घकाळ लिखाण करता तो फुडें आपली वेगळी वाट वेंचून काडटा. गोंयकारांचें प्रामाणीकपण रामाणींच्या कवितांनी स्पश्टपणान दिसता अशें हवालदार हांणी म्हणलें.
रामाणी हांणी कोंकणी आनी मराठी ह्या दोनूय भारतीय भाशांनी लिखाण केलां. आनी हें सांस्कृतीक नदरेन म्हत्वाचें. जात, धर्म, भास हे विशीं आमी खुबूच आक्रमक आसतात. रामाणी कवितेच्या सांगातान दीर्घकाळ जगले अशें सांगून दौलत हवालदार हांणी ह्या परिसंवादाक लागून दोन दीस कोंकणी आनी मराठी विशीं बरें वातावरण पळोवंक मेळ्ळें म्हणून खोस उक्तायली.
कविवर्य रामाणी जल्मशताब्दी समारोह समितीचे सचीव डाॅ. नितीन बोरकार हांणी उपकार मानले.