शंकरवाडी ताळगांवां लोकांचो विरोध आसुनूय टॉवराचें बांदकाम सुरूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उपसरपंचूच बावन्सर घेवन करतात काम; बाबूश मोंसेरातान लक्ष घालपाची मागणी

पणजी: फाटले दोन म्हयने शंकरवाडी ताळगांवां मोबायल टॉवराच्या बांदकामाक लोकांचो विरोध आसा. ह्या विरोधा कडेन आडनदर करून शंकरवाडी चिंचोळेची पंच वांगडी आनी ताळगांव पंचायतीच्यो उपसरपंच रेघा पै ह्यो बावन्सर घेवन टॉवराचें काम करतात. पणजीचे आमदार बाबूश मोंसेरात हांणी लक्ष घालून ही समस्या सोडोवची अशी मागणी शंकरवाडी ताळगांवच्या ग्रामस्थांनी केल्या.

फाटले दोन म्हयने हो वाद सुरू आसा. पूण वादाक जुमानी नासतना ह्या वाठारांतल्यो पंच वांगडी आपल्याक जाय ते करतात असो थळाव्या लोकांनी आरोप केला. बाबूश मोंसेराताचो तेंको मेळिल्ल्यान त्यो ह्या प्रभागांतल्यान वेंचून आयिल्ल्यो. पूण आतां तांचे कडल्यान अशी लोक विरोधी कामां जायत आसात. तांचो घरकार सुनील पै हाचे पयली ह्या प्रभागाचे पंच वांगडी आशिल्ले. तांची कामगिरी लेगीत खूब उणी आशिल्ली. रेघा पै हांकां बाबूश मोंसेरात हांणी तेंको दिल्ल्यान त्यो वेंचून आयल्यात. वाठारांतल्या लोकांच्यो सुचोवण्यो आयकून घेनासतना टॉवर बांदपाची ताकतीक तांकां जाल्या असो आरोप ह्या वाठारांतल्या लोकांनी केला.

हांगा आमकां मोबायल टॉवर नाका. तरी लेगीत लोकांची बाजू आयकून घेनासतना टॉवर बांदून घेतात. आमी फाटले दोन म्हयने ह्या विशयाचेर आवाज काडीत आसात. पूण थळावी पंचायत हे विशीं कसलोच निर्णय घेना. आमी हो टॉवर जावंक दिवचे नात, हे खातीर आमी मंत्री बाबूश मोंसेरात हांकां मेळपाचे आसात अशें ह्या प्रभागांतल्या लोकांनी आमचे प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें.