‘व्हॉट्सअ‍ॅपा’ वयल्यान धाडात पयशे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

व्हॉट्सअ‍ॅप पे वरवीं कोणाक पेमेंट केला, हाची पुराय म्हायती मेळोवप आतां शक्य जातलें. पूण, ते खातीर कांय स्टेप्स पाळच्यो पडटल्यो. व्हॉट्सअॅप वापरतना वापरप्याक बरो अणभव मेळचो आनी ताची म्हायती सुरक्षीत उरची हे खातीर व्हॉट्सअॅपान कांय दिसां पयलीं जायतीं खाशेलपणां सुरू केल्यांत. डिलीट केल्ले संदेश परत मेळोवपाक व्हॉट्सअॅपान Whatsapp Accidental Delete हें खाशेलपण दिलां. तशेंच व्हॉट्सअॅपाचेर पयशेय धाडपाक मेळटात. हे खातीर व्हॉट्सअॅप- पे फीचर उपलब्ध आसा.
व्हॉट्सअॅप – पे ही इनचॅट पेमेंट सेवा. हातूंतल्यान पयशे थेट बँक खात्याक धाडूंक मेळटात. हें खाशेलपण वापरप्याक ताच्या बँक खात्यांतली रक्कम तपासपाक मेळटा, खंयच्याय पेमेंटाची कागाळ दिवपाक मेळटा आनी आदल्या वेव्हाराचो तपशील पळोवपाक मेळटा. व्हॉट्सअॅप पे वरवीं आतां मेरेन कोणाक पयशे धाडल्यात तें तपासपाक फुडले स्टेप्स पाळांत.

अनधिकृत पेमेंट जाल्यार कितें करचें?

वेव्हारांत कसलीय समस्या आयल्यार तुमी प्लॅटफॉर्माचेर कळोवंक शकतात. कागाळीची सद्याची स्थिती जाणून घेवपाक फुडली स्टेप्स पाळांत.
स्मार्टफोनाचेर व्हॉट्सअॅप सुरू करात.
आयफोनाचेर सेटिंग्ज आनी एंड्रॉयडचेर चड पर्याय हाचेर क्लिक करात.
‘पेमेंट’आनी ‘पेमेंट इतिहास’ हाचेर क्लिक करात.
तुमी कागाळ केल्ल्या वेव्हारा विशीं नवीन म्हायती मेळोवपा खातीर ताचेर क्लिक करात.

एंड्रॉयड व्हाट्सएप पेमेंट इतिहास असो तपासचो

एंड्रॉयड फोनांत व्हॉट्सअॅप सुरू करात.
‘अधिक पर्याय’हाचेर क्लिक करात.
मेनूंत ‘पेमेंट’ पर्याय सोदात आनी मागीर ‘पेमेंट इतिहास’चेर क्लिक करात.
हांगा टॅप केल्यार अॅपा वरवीं केल्ले तुमचे सगळे वेव्हार दिसतले.

आयफोनाचेर व्हॉट्सअॅप पेमेंट इतिहास असो तपासचो

आयफोनांत व्हॉट्सअॅप सुरू करात.
आतां सेटिंग्जचेर क्लिक करात. हातूंत ‘पेमेंट’ पर्याय सोदा.
आदल्या वेव्हारा विशीं तपशील मेळोवपाक ‘पेमेंट इतिहास’ हाचेर क्लिक करात.