व्हॉट्सअॅपाचो वाडदीस

ब्रायन ऍक्टन आनी जेन कोम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुरवेक व्हॉट्सअॅपाक सामको उणो प्रतिसाद मेळ्ळो. कारण तेन्ना एंड्रॉयड मोबायलांचो आंकडो सामको उणो आशिल्लो पूण, जसो जसो तो वाडत गेलो तसो तसो व्हॉट्सअॅप वापरपी लोकांचोय आंकडो वाडलो.

संवसारांतलें सगळ्यांत लोकप्रीय आनी सगळ्यांत चड वापरांत आशिल्लें मेसेजिंग अॅप्लिकेशन व्हॉट्सअॅपाचो वाडदीस कालूच
जालो. सोशल मिडिया वापरिना असो संवसारांत एक पसून स्मार्ट फोन ग्राहक आसचो ना. पोस्ट आॅफिसान जें काम केलें, तें आयज व्हाॅट्सअॅप करता. सगल्या कार्यालयांनी ताचे ग्रुप आसात. थंयचे कर्मचारी एकमेकांक म्हत्वाचे संदेश धाडपाक ताचो वापर करतात. कार्यालयाच्या कामा खातीर पसून ताचो वापर जाता. पत्र, अंतरदेशीक पत्र हांचेर हावळ हाडपी हें तंत्रज्ञान खबर नाशिल्ली व्यक्ती आसची ना.
24 फेब्रुवारी 2009 दिसा जेन कोम हांणी ‘व्हॉट्सअॅप इंक’ नांवाची कंपनी स्थापन केली. व्हॉट्सअॅपाचें निर्माण करपी जेन हांचो जल्म युक्रेनांतल्या (सध्या रशियेन थंय गरज नासतना आक्रमण करून हजारांनी लोकांक मारल्यात.) एका ल्हान गांवांत जालो. ताचो बापूय कामगार आनी आवय घरकान्न. ह्या शेंकड्याच्या सुरवातीक युक्रेनांत राजकी अस्थिरताय निर्माण जाता अशें दिसतकच ताचो बापूय अमेरिकेंत स्थलांतरीत जालो. थंय तो ल्हान सान कामां करपाक लागलो. जेन कोम हांकां संगणक प्रोग्रामिंगाची आवड आशिल्ली. ताच्या घरा लागीं एक वाचनालय आशिल्लें. थंयच्यान तो संगणक प्रोग्रामिंग पुस्तकां हाडून घरगुती संगणकाचेर प्रोग्रामिंग करतालो. उपरांत ताणें संगणक शास्त्रांत पदवी मेळयली आनी सॉफ्टवेअर कंपनींत सुरक्षा परीक्षक म्हणून काम करपाक सुरवात केली. म्हणजे धोकादायक संदेश, हॅकर हांकां आॅनलायन आडावप.
1997 वर्सा याहू कंपनीन ताची इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनिअर म्हूण नेमणूक केली. हे कंपनींत ताणें णव वर्सां काम केलें. कांय कारणांक लागून तांणी ही कंपनी सोडपाची थारायलें. दुसरे कंपनींत काम करचे परस स्वताची कंपनी सुरू करची अशें दिशिल्ल्यान ताणें याहूचो राजिनामो दिलो. ब्रायन ऍक्टन हो ताचो याहूंतलो वांगडी. ताणेंय याहूचो राजिनामो दिलो. दोगांयनी एकठांय कंपनी सुरू करपाचो निर्णय घेतलो.
त्याच सुमाराक अॅपल कंपनीन आयफोन बाजारांत हाडिल्लो. तातूंत संदेश धाडपाची सुविधा आशिल्ली. तातूंतल्यान जेन कोम हाका व्हॉट्सअॅपाची कल्पना सुचली. उपरांत दोगांयनी लटपट- खटपट करून तातूंत यश मेळयलें. रात दीस काम करपाक सुरवात केली आनी 24 फेब्रुवारी 2009 दिसा WhatsApp inc नांवाची कंपनी स्थापन केली.
सुरवेक व्हॉट्सअॅपाक सामको उणो प्रतिसाद मेळ्ळो. कारण तेन्ना एंड्रॉयड मोबायलांचो आंकडो सामको उणो आशिल्लो पूण, जसो जसो तो वाडत गेलो तसो तसो व्हॉट्सअॅप वापरपी लोकांचोय आंकडो वाडलो. आयज व्हॉट्सअॅप हें संवसारांतलें पयल्या क्रमांकाचें अॅप्लिकेशन जाला. संवसारांतले शंबर कोटी परस चड लोक व्हॉट्सअॅप वापरतात. सगळ्यांच्या मोबायलांत व्हॉट्सअॅप आसताच. दर दिसा व्हॉट्सअॅपाचेर 43,000 कोटी मेसेजी धाडटात. व्हॉट्सअॅपाचेर दर दिसा 160 कोटी फोटो आनी 25 कोटी व्हिडियो शेअर जातात. सुरवेक फकत इंग्लीशींतल्यान आशिल्लें व्हॉट्सअॅप आतां 53 भाशांनी उपलब्ध आसा. व्हॉट्सअॅप आपल्या वापरप्यांक सदांच नवी खाशेलपणां दिता.
आयज व्हॉट्सअॅपा वरवींय पयशेय धाडूंक मेळटात. 2014 वर्सा फेसबूकाच्या मार्क जुकरबर्गान जॅनेट कॉम आनी ब्रायन ऍक्टन हांचे कडल्यान 19 अब्ज डॉलरांक (1 डाॅलर – 82 रुपया) व्हॉट्सअॅप विकतें घेतलें. आयज व्हॉट्सअॅप मार्क जुकरबर्ग हांचे कडेन आसा. व्हॉट्सअॅप सगळ्यांच्या जिविताचो एक अभिन्न भाग जाला. वाडदिसाचीं परबीं व्हॉट्सअॅप!

श्याम ठाणेदार
9922546295