व्हीपीके उदरगतीचे दिकेन; 5 कोटी 39 लाख रुपयांचो फायदो: दुर्गादास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सोसायटीचेर घाल्ले निर्बंध काडचे; सहकार निबंधका कडेन मागणी

फोंडें: म्हाड्डोळची व्हीपीके अर्बन क्रेडीट सोसायटी सद्या उदरगतीचे दिकेन वाटचाल करता. फाटल्या 3-4 वर्सां सावन लुकसाणींत आशिल्ले सोसायटीक 2021-22 ह्या वर्सा 5 कोटी 39 लाख रुपयांचो फायदो जाला. उदरगतीचे दिकेन वचपी व्हीपीके सोसायटीचेर घाल्ले निर्बंध काडचे हे खातीर सहकार निबंधका कडेन मागणी केल्ल्याची म्हायती अध्यक्ष दुर्गादास गावडे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली.

व्हीपीके सोसायटीची अर्थीक स्थिती 2018 सावन बिकट जाल्ली. 2020 वर्सा जाल्ले वेंचणुकेंत व्हीपीके परिवर्तन पॅनल जैतिवंत जालें. नव्या संचालक मंडळान खंयचेय स्थितींत संस्थेक उदरगती कडेन व्हरपाचो निश्चेव केल्लो. ते प्रमाण ह्या वर्सा संस्थेक 5 कोटी 39 लाख रुपयांचो फायदो जालो.

गोंयभर व्हीपीकेचे 37 फांटे आसात. सगल्या फांट्यांनी रिणाची वसुली करपा खातीर चड भर दिला. भागधारक आनी कर्मचार्‍याच्या आदारान फुडल्या कांय वर्सांत व्हीपीकेची वाटचाल आनीक गतीन जातली अशें दुर्गादास गावडे हांणी सांगलें.

पत्रकार परिशदेक वेवस्थापक संतोष केरकार आनी कृष्णा मुरगांवकार हाजीर आशिल्ले.