व्हिक्टर हॉस्पिटलांत धडधडट्या काळजाचें बायपास ऑपरेशन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजीः काळजाचो आकात आयिल्ल्या दुयेंतीक गोडेमूत, उच्च रक्तदाब आनी हायपोतायरॉडिझमाचोय त्रास आशिल्लो. ऑपरेशना वेळार काळजाची अवस्था खुबूच दुबळी जाल्ल्याची आनी काळजाचें काम बंद पडपाक पाविल्ल्याचें तांकां दिसलें. अशें स्थितींत काळजाचें काम चालू दवरून काळजाक जोडपी आनी काळजा कडल्यान रगत पुरवण करपी शिरांचेर ऑपरेशन केलें. धडधडपी काळजाचेर उपचार जाले उपरांत दुयेंती बेगीन बरो जालो. स्वता स्वास घेवपाक लागलो. ताचो व्हेंटिलेटरूय काडलो.

ही घडणूक हालींच व्हिक्टर हॉस्पिटलांत घडली. 62 वर्सां पिरायेचो एक दादलो. काळजांत दुखता अशी कागाळ घेवन हालींच व्हिक्टर हॉस्पिटलांत आयिल्लो. काळीज तशेंच दाव्या हाता कडेन ताका खूब दुखतालें. ताका काळजाचो आताक आयिल्लो. मुळाव्या निदानांत काळजाचे रगत पुरवणेंत व्हड आडळखी निर्माण जाल्ल्याचें दिसलें. चड करून काळजाच्या आताका उपरांत काळीज दुबळें जाता. चड करून अशा दुबळ्या काळजाचें ऑपरेशन दोतोर करिनात. ह्या दुयेंतीच्या काळजाचें ऑपरेशन करपाक तीन सप्तकां रावपाची गरज आशिल्ली. दुयेतींक साबार तरांचीं वखदां दिवन लेगीत काळजांत व्हड ‘ब्लॉक’ आशिल्ल्याचें दुयेंतीच्या ईसीजी ग्राफांत सतत बदल दिसताले. काळजांतल्यो गांठी, आडखळीं पयस करपाच्या वखदांचो हिसपा भायर वापर म्हणल्यार काळजाच्या आताकाक नव्यान निमंत्रण आसता. उपरांत स्थिती आनीक गंभीर जावं येता. हे स्थितींत दुयेंतीच्या काळजाक आनीक मार बसचो न्हय आनी काळजाचें काम चलत रावचें, ह्या उद्देशान व्हिक्टर हॉस्पिटलांतले कार्डियोथोरॅसीक, व्हस्कुलर आनी ट्रान्सप्लांट सर्जन तशेंच पूर्णवेळ कन्सल्टंट म्हूण हाजीर आशिल्ले डॉ. षण्मुख हिरेमठ हांणी बायपास ऑपरेशन करपाचो निर्णय घेतलो.

व्हिक्टर हॉस्पिटलाच्या काळजां दुयेंस विभागाचें फुडारपण डॉ. षण्मुख हिरेमठ करता. तांणी आयज मेरेन एका हजारा परस अदीक ऑपरेशनां केल्यांत. तातूंतलीं 99 टक्क्यां परस चड येसस्वी जाल्यांत. ह्या विभागांत अन्युरिझम, आर्टेरियल ब्लॉक आनी हेर समस्यांचेर प्रभावी उपचार करतात.

—————————-

‘काळजा दुयेंसाचेर नियंत्रण दवरप शक्य’

पिरायेच्या 40 वर्सां उपरांत आनी चड करून गोडेमूत, उच्च रक्तदाबाचो कुटुंबीक इतिहास आशिल्ल्या लोकांनी नेमान काळजाची तपासणी करप गरजेचें आसा. भलायकेच्यो विवीध समस्या, जीणशैली आनी कुटुंबीक भलायकेचो इतिहास हाका लागून काळजाच्या दुयेंसाचो धोको वाडपाक शकता. उच्च रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल आनी धुम्रपान हे तीन मुखेल धोके. पिराय, कुटुंबीक भलायकेचो इतिहास ह्यो गजाली आमच्या हातांत नासतात, पूण आहार, जीणशैली, संवयो हाचेर नियंत्रण दवरून काळजाचे समस्येचे धोके टाळप वा उणे करप आमच्या हातांत आसता, अशें डॉ. षण्मुख हिरेमठ म्हणटा.

———————–

‘हॉस्पिलांत सगळे तरेचे उपचार’

दीनदयाळ भलायकी सेवा येवजणे खातीर अधिकृत हॉस्पिटलांचे वळेरेंत व्हिक्टर हॉस्पिटलाचोय आसपाव आसा. सगळ्या मुखेल विमो येवजण्यां खातीर लेगीत हॉस्पिटलाक मान्यताय आसा. अदीक म्हायती खातीर 7722098454 नंबर आसा. हॉस्पिटलांत काळजा दुयेंस तज्ञ, सर्जन आनी काळजा दुयेंस गुंगी तज्ञ अशा अणभवी दोतोरांच्या पंगडा कडल्यान काळजाचे सुरक्षे विशींच्या समस्यांचेर सगळे तरेचे उपचार करतात, अशें हॉस्पिटलान उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत म्हणलां.