व्हाळवटी न्हंयेचेर पर्ये गावांत उदका प्रकल्प उबारपाचो निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपयः सत्तरी तालुक्यांतल्या होंडा, मोर्लें, पिसुर्लें, भिरोंडें  हांगची पियेवपाच्या उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर पर्ये गांवांत व्हाळवटी न्हंयचेर उदका प्रकल्प उबारपाचें सरकारान थारायलां. उदकास्रोत खात्यान ते नदरेन सगळी तयारी केल्या. पर्येची आमदार दिव्या राणे हाणी हे संबंदांत खात्याचे मुखेल अभियंतो प्रमोद बदामी हाचे कडेन चर्चा करून प्रकल्पाच्या आराखड्या संबंदीची म्हायती घेतली.
पर्येंतल्या ह्या उदका प्रकल्पाक लागून दाबोस उदका प्रकल्पा वयलो ताण 40 टक्क्यांनी उणो जातलो. सत्तरी तालुक्यांत व्हांवपी सगळ्या न्हंयांत उदका साठो आसता. ताचें फावो ते भशेन नियोजन केल्यार तालुक्यांतली उदकाची समस्या पुरायपणान सुटावी करप शक्य आसा. हे खातीर दिव्या राणे हांणी यत्न चलयल्यात. उगकास्रोत खात्यान पर्ये हांगा उदका प्रकल्प उबारपाक मान्यताय दिल्या आनी सध्या फुडली प्रक्रिया सुरू केल्या.
पर्येचो हो उदका प्रकल्प 15 एमएलडी तांकीचो आसतलो. होंडें, मोर्लें, पिसुर्लें आनी भिरोडें पंचायत वाठारांतल्या लोकांक उदका पुरवण करतले.