व्यायाम प्रशिक्षक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

व्यायाम करतना प्रशिक्षक मुखार आसल्यार बरें. पूण तो जिमांत. घरांत स्वताचो प्रशिक्षक दवरप सगल्यांकूच शक्य ना. पूण ह्या मनशाक तो फुकटांत मेळ्ळा.

https://twitter.com/Yoda4ever/status/1533486305572798465?s=20&t=v10thzKVWaJzY7HABjHKbg