व्याकरणाचेर फेरविचार जावपाक जाय

केपेंच्या सरकारी म्हाविद्यालयांत आयोजीत कोंकणी व्याकरणाची पुनर्निरखणी परिसंवादांत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यां वांगडा मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. जॉयदीप भट्टाचार्जी: केप्यां जालो कोंकणी व्याकरणाची पुनर्निरखणी परिसंवाद

पणजी: खंयचेय भाशेची उदरगत जातली जाल्यार ताचें व्याकरण सुटसुटीत आनी सोंपें आसूंक जाय. ताका लागून व्याकरणाचेर परत परत फेरविचार जावंक जाय अशें केपेंच्या सरकारी म्हाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. जॉयदीप भट्टाचार्जी हांणी सांगलें. राजभाशा संचालनालयान केपेंच्या सरकारी म्हाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागाच्या जोड पालवान कोंकणी व्याकरणाची पुनर्निरखणी परिसंवाद हालींच केप्यां आयोजीत केल्लो. परिसंवादाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. 

परिसंवादाच्या पयल्या सत्रांत कोंकणी क्रियापदांचेर खोलायेन भासाभास जाली. पर्वरेच्या विद्याप्रबोधीनी म्हाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. भूषण भावे हांणी क्रियापदांच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचेर प्रपत्र सादर केलें. ते उपरांत ताळगांवच्या गोंय विद्यापिठाच्या कोंकणी विभागाचे मुखेली डॉ. हनुमंत चोपडेंकार हांणी अनुस्वार आनी अनुनासिकांचेर प्रपत्र सादर केलें. कोंकणींतलो अनुस्वार आनी अनुनासीक कशे तरेन येता हाचेर तांणी उजवाड घातलो. 

निमाण्या सत्रांत केपेंच्या सरकारी म्हाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागाचे मुखेली प्रो. डॉ. राजय पवार हांणी शुद्धलेखन नेमांचेर प्रपत्र सादर केलें. गोवा कोंकणी अकादेमीन प्रकाशीत केल्ल्या शुद्धलेखन नेमांत कांय नेम आसपावीत करूं येता आनी कांय नेम वगळावं येता अशें तांणी सांगलें. 

ह्या परिसंवादाक गोंयभरच्या वेगवेगळ्या म्हाविद्यालयांचे सहयोगी प्राध्यापक आनी सहाय्यक प्राध्यापक तशेंच शिक्षक आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले.