वैजकी पेशा समाजांत आदराचो मानतात

खोर्ले शिरवयकार क्लिनिकाचें फीत कापून उक्तावण करतना डाॅ. रुबिन मोंतेरो. कुशीक डाॅ. प्रज्ञा शिरवयकार, गणेश गांवकार, अनंत शिरवयकार, स्नेहल शिरवयकार (रामानंद तारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डाॅ. रुफीन मोंतेरो ः खोर्ले शिरवयकार क्लिनिकाचें उक्तावण
भांगरभूंय प्रतिनिधी
माशेल ः वैजकी पेशा समाजांत आदराचो मानतात. हेच खातीर दरेका दोतोरान आपणा कडेन येवपी दुयेंतींक प्रेमान हाताळ्ळें तर तो दुयेंती ताका जाल्ल्या दुयेंसांतल्यान अर्दो बरो जावंक शकता. दरेका दोतोरान दुयेंतीं कडेन गोड उलोवंक जाय अशें नामनेचे काळजा दुयेंसाचे तज्ञ डाॅ. रुफीन मोंतेरो हांणी सांगलें.
खोर्लेच्या रवळनाथनगरांतले खोलकार इमारतींतल्या डाॅ. प्रज्ञा शिरवयकार हांच्या शिरवयकार क्लिनिकाचें उक्तावण करतकच मुखेल सोयरे ह्या नात्यान डाॅ. रुफीन मोंतेरो उलयताले.
ह्या वेळार तांचे वांगडा खास निमंत्रीत म्हणून गोंय पर्य़टन विकास महामंडळाचे चॅरमन आनी सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार, कदंब येरादारी महामंडळाचे सेवा निवृत्त वरिश्ठ अधिकारी अनंत शिरवयकार, डाॅ. प्रज्ञा अनिमेश शिरवयकार, विनायक कुट्टीकार. सदिच्छा गांवकार, स्नेहल शिरवयकार आदी मानेस्त हाजीर आसले.
डाॅ. प्रज्ञा आनी अनिमेश शिरवयकार हांणी मानेस्तांक फुलांतुरे दिवन तांकां येवकार दिलो. मुखेल सोयरे डाॅ. रुफीन मोंतेरो हांणी फीत कापून आनी दिवली पेटोवन शिरवयकार क्लिनिकाचें उक्तावण केलें.
गोंयांत वैजकी सुविधा हेर राज्यांच्या मानान खूब बरी आसा. ह्या वाठारांत डाॅ. प्रज्ञा हिणें क्लिनीक उगडून लोकांक वैजकी सेवा आनीक सोपी केल्या. तिणें दुयेंतींक बरी सेवा दिवन नांव जोडचें अशें आमदार गणेश गांवकार हांणी सांगलें.
कार्यावळीचें सुत्रसंचालन अनिमेश शिरवयकार हांणी केलें आनी तांणीच उपकार मानले. डाॅ. प्रज्ञा हांच्या क्लिनिकाक आदले येरादारी मंत्री पांडुरंग मडकयकार, आदले सरपंच नरेश नायक, माशेल अर्बन काॅ. आॅप. पतसंस्थेचे संचालक रामानंद तारी, युवा उद्देजक बाप्तिस्त परेरा, आदले मुख्याध्यापक दिगंबर काणकोणकार तशेंच समाजांतल्या विंगडविंगड मळा वयल्या मानेस्तांनी भेट दिवन तांकां परबीं दिलीं.