वेेंचणुकेंत 59 टक्के मतदारांनीन्हयकारिल्ले उमेदवार जैतिवंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फक्त 8 जैतिवंताक 50 टक्क्यां परस चड मतां

पणजी : चडशे मतदार ज्या उमेदवाराक मत मारतात, तो उमेदवार वेंचणुकेंत जैतिवंत जाता. तशेंच 50 टक्क्यां परस चड आमदार आशिल्ल्या पक्षाचें सरकार जाता. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाची गत मात वेगळीच आसा. जैतिवंत उमेदवारांक मतदानाच्या टक्केवारीच्या 41 टक्केच मतां मेळ्ळ्यांत. 59 टक्के मतदारांनी हेर उमेदवारांक मतां मारल्यात, जैतिवंताक मारूंक नात, असो निश्कर्श हातूंतल्यान येता. हाका लागून सरासरीचो विचार केल्यार जैतिवंत उमेदवार हे भोवसंख्याचे प्रतिनिधी नात.असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स (एडीआर) हांणी केल्ल्या सर्वेक्षणांतलो हो निश्कर्श आसा. 2017चे विधानसभा वेंचणुकेंत जैतिवंताक सरासरी 47 टक्के मतां मेळिल्ली. हे खेपे हे प्रमाण उणे जावन 41 टक्क्यांचेर पावलां.
नोंदणीकृत मतदारांचो आंकडो विचारांत घेतलो जाल्यार सरासरी जैतिवंत उमेदवारांक 34 टक्के मतां मेळ्ळ्यात. फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत (2017) जैतिवंत उमेदवारांक 39 टक्के मतां मेळिल्ली. 40 आमदारांतल्यान 8 आमदारांक 50 टक्के परस चड मतां मेळ्ळ्यात. हेर 32 आमदारांक 50 टक्क्यां परस उणीं मतां मेळ्ळ्यात. टक्केवारीचो विचार केलो जाल्यार 80 टक्के जैतिवंताक 50 टक्क्यां परस उणीं मतां मेळ्ळ्यात आनी 20 टक्के जैतिवंताक 50 टक्क्या परस चड मतां मेळ्ळ्यात.
फाटले वेंचणुकेंतले 17 जाण परतून वेंचून आयल्यात. हातूंतले 11 जाण 10 टक्के परस उण्या मताधिक्यान जैतिवंत जाल्यात.
4 उमेदवारांक 50 टक्क्यां परस चड मतां मेळ्ळ्यात.

10 उमेदवार 35 टक्क्यां परस उण्या मतांनी जैतिवंत
भाजपाचे 20 उमेदवार जैतिवंत जाले. हातूंतले 10 उमेदवार 35 टक्क्यां परस उणीं मतां मेळून जैतिवंत जाल्यात. काँग्रेसीच्या 11 उमेदवारांतल्यान 6 उमेदवार अशे आसात जे 35 टक्क्यां परस उणीं मतां मेळून जैतिवंत जाल्यात. मगोचो 1, आरजीचो 1, आपाचे 2 जाल्यार 3 अपक्ष 35 टक्क्यां परस उणीं मतां मेळून जैतिवंत जाल्यात. 10 उमेदवार 1 हजारा परस उण्या मताधिक्यान जैतिवंत जाल्यात. 4 उमेदवार 30 टक्क्यां परस चड मताधिक्यान जैतिवंत जाल्यात.