वेळूस हांगा उदका पायपलायनीक गळटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांत जायत्या गांवांनी उदकाची समस्या आसतना दुसरे वटेन वाळपय- ठाणे रस्त्यार वेळून हांगा फाटल्या कांय दिसां सावन उदका पायपलायनीक गळटी लागून हजारांनी लीटर उदक व्हांवन वता. बांदकाम खात्याचें ताचे कडेन लक्ष नाशिल्ल्यान लोक  तिडकल्यात.
उदक नाशिल्ल्या गांवांनी टॅन्करांनी  सध्या उदका पुरवण करतात. भर रस्त्यार उदका पायपलायनीक गळटी लागून उदक व्हांवन वता हाचे कडेन संबंदितांचें कशें लक्ष ना अशें उदका समस्येक तोंड दिवपी लोक विचारपाक लागल्यात. वेळून पायपलायनींतल्यान ठावे आनी माऊस पंचायत वाठारांतल्या गावांत उदका पुरवण करतात. पायपलायनीक गळटी लागिल्ल्यान ताचेर परिणाम जाल्लो दिसता.