वेळग्यां तीन गोरवांची तस्करी करपी वाहन घेतलें ताब्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेकायदो कत्तली खातीर व्हरपाचो दुबाव; गोमोगींनी उक्तायली तिडक

वाळपय: मुस्लीम भावांची ईदाची परब दोन दिसांचेर पावल्या. दोन दिसां पयलीं वाळपयचे निरिक्षक प्रज्योत फडते हांणी बेकायदो गोरवांची कत्तल केल्यार खर कारवाय कारतले अशे निर्देश दिल्ले. अशें आसतनाच वेळग्यां तीन गोरवांची तस्करी केल्ल्यान वाळपय पुलिसांनी मडगांव वाठारांतलें एक वाहन ताब्यांत घेतलां. हो प्रकार काल (शुक्रारा) सांजवेळा घडलो. हे विशींच्या कागदपत्रांचें सोपस्कार सुरू आसून रातीं उसरां मेरेन संबंदितांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. हे विशींची कागाळ गोमोगींनी वाळपय पुलीस स्टेशनार केल्या.

मुस्लीम भावांची ईदाची परब दोन दिसांचेर आयल्या. बेकायदो गोरवांची कत्तल केन्नाच खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पुलीस निरिक्षक प्रज्योत फडते हांणी वाळपयंत आयोजीत केल्ले जमातीच्या प्रतिनिधीं मुखार दिल्ली.

हे बसकेक 48 वरां लेगीत जाल्ली नात. अशें आसतना सत्तरी म्हालांतल्या वेळगे ह्या वाठारांतल्यान एका पिकअपींतल्यान (जीए 07 व्ही 3195) तीन गोरवांची तस्करी जायत आशिल्ल्याचो प्रकार काल उक्ताडार आयलो.

हे विशींची म्हायती थळाव्यांक मेळटकूच थळाव्यांनी हे विशीं गोमोगीं कडेन संपर्क सादलो. तांणी ताकतिकेन वाळपय पुलीस स्टेशनार फोन करून म्हायती दिले उपरांत पुलीस निरिक्षक प्रज्योत फडते हांच्या मार्गदर्शना खाला पिकअपीचो फाटलाग करून ती ताब्यांत घेतली. हो प्रकार काल सांजवेळा सात वरांच्या सुमाराक घडलो.

हे विशीं मेळिल्ले अदीक म्हायती प्रमाण हे पिकअपींत दोन रेडे आनी बैल आशिल्लो. तिनूय गोरवांची कत्तल करपाचे फाटभुंयेर गोरवांक पिकअपींत घाल्ले असो दुबाव गोमोगींनी उक्तायला.

मजगतीं, जाचे कडल्यान ही खरेदी केल्या ताचेरूय खर कारवाय करची अशी मागणी गोमोगींनी आनी वेळगें वाठारांतल्या ग्रामस्थांनी केल्या.

मजगतीं, काल सांजवेळा ही घडणूक घडले उपरांत वाळपय पुलिसांनी दुबावीत पिकअप ताब्यांत घेवन ह्या गोरवांची सुटका केल्या. कागदपत्रांचे सोपस्कार पुराय करपाचें काम रातीं उसरां मेरेन सुरू आशिल्लें. हाका लागून सदर पिकअप आनी दुबावितांक ताब्यांत घेतले अशें पुलिसांनी स्पश्ट केलें. मजगतीं, सुटका केल्ल्या तिनूय गोरवांक नाणूस हांगासरले गोशाळेंत दवरिल्ल्याची म्हायती उपलब्ध जाल्या.

मजगतीं, हे विशीं हनुमंत परब हांचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना तांणी सांगलें, येता त्या दोन दिसां भितर गोरवांची व्हड प्रमाणांत तस्करी जावपाची शक्यताय आसा. हाका लागून वाळपय पुलिसांनी सतर्क रावप गरजेचें आसा.