वेळगें पंचायत वाठारांतल्या एसी सभाघराचें उक्तावण

वेळगें हांगा सभाघराचें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत. कुशीक सरपंच सामंता कामत, गोपाळ सूर्लकार आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः साखळी मतदारसंघांतल्या वेळगें पंचायत वाठारांतल्या वातानूकुलीत सभाघराचें उक्तावण थळावो आमदार आनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाचे हस्तुकीं जालें. तशेंच फुटपाथ आनी बंधाऱ्याचें लेगीत आयतारा सकाळी तांणी उक्तावण केले. ह्या वेळार सरपंच सामंता कामत, उपसरपंच लवू आमडकार, पंच सर्वेश घाडी, सर्वेश मुळगांवकार, सपना पार्सेकार, श्वेता गांवकार, योगिता हळदणकार, जिल्हो पंचायत वांगडी गोपाल सुर्लकार हाजीर आशिल्ले.
,उदरगतीचे बाबतींत वेळगें गांव खंयच फाटीं ना. सरकार उदरगत करता हें दरेकल्यान यादींत दवोरपाक जाय. गांवांतल्या वायट प्रवृत्तीं कडेन दोन हात करपाक लोकांनी शिकपाक जाय. पयशाचे भकीक पडून कोणाचे तरी गुलाम जावपाक जायना अशें डॉ सावंत हाणी सांगलें.
 सामंता कामत हिणे सगल्यांक येवकार दिलो. गोपाल सुर्लकारान सरकारी येवजण्यांची म्हायती दिली. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन दया तेंडुलकारान केलें. श्वेता गांवकारान उपकार मानले.