वेलोसिटी फायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वेलोसिटीन हारून लेगीत बायलांचे टी-20 चॅलेंज लिगेचे फायनलींत सुवात मेळयली. काल पुण्यां जाल्ले मॅचींत ट्रेलब्लेजर्सान ताका 16 धांवड्यांनी हारयलो. ट्रेलब्लेजर्सान दिल्ले 191 धांवड्यांचे मोखीचो फाटलाव करपी वेलोसिटीन 9 विकेटी वगडावन 174 धांवड्यो केल्यो. 28 मेक जावपी फायनलींत वेलोसिटी पंगड सुपरनोवा आड खेळटलो.

सर्तींतली नेट रन रेट बरी करपाक ट्रेलब्लेजर्साक व्हड स्कोराची गरज आशिल्ली आनी ताच्या बॅट्समनांनी तशी बॅटींग लेगीत केली. टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करतना ट्रेलब्लेजर्सान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 190 धांवड्यो केल्यो. ओपनर मेघनान 47 बॉलांनी 7 चवके आनी चार सक्यांचे मजतीन 73 धांवड्यांची आकर्शक बॅटींग केली. तशें पळोवपाक गेल्यार ताची सुरवात बरी जावंक नाशिल्ली. मुखेली स्मृती मंधाना फक्त एक धांवडी करून बाद जाली. ते उपरांत जेमिमा रॉड्रिग्सान मेघनाक बरी साथ दिली. दोगांयनी मेळून दुसरे विकेटी खातीर 113 धांवड्यांची भागिदारी केली. जेमिमान 44 बॉलांनी 66 धांवड्यो केल्यो. 17 ओव्हरींनी 3 बाद 157 धांवड्यो करून बरे स्थितींत आशिल्ल्या ट्रेलब्लेजर्सा खातीर हेली मॅथ्यूज आनी सोफिया डंकली हांणी अखेरच्या ओव्हरींनी जबरदस्त बॅटींग करून व्हड स्कोर उबारून दिवपाक मजत केली. सोफियान 8 बॉलांनी 19 आनी हेलीन 16 बॉलांनी 27 धांवड्यो केल्यो.