वेर्णें उद्देगीक वसणूक ते लोटली मार्गा वयलें पालसण कोसळ्ळें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: वेर्णें उद्देगीक वसणूक ते लोटली मार्गा वयल्या ‘मिसिंग लिंक’ रस्त्यार पालसण कोसळिल्ल्यान, कसलीच जिवीत वा मालमत्तेचें लुकसाण जावंक नासलें तरी एके वटेनचे येरादारीचेर मात परिणाम जालो.

वेर्णे उद्देगीक वसणुकेंत लोटली वटेन वचपी ह्या मिसिंग लिंक मार्गार व्हड प्रमाणांत येरादारी आसता. पूण ह्या रस्त्याचे कुशीक आशिल्ल्या दोंगराच्यो पालसणी कोसळपाच्यो घडणुको कांय वेळा घडत आसतात. शुक्रारा फांतोडेर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून थंयचें पालसण कोसळ्ळें.

एक व्हड फातर आनी माती रस्त्यार आयली. ताका लागून रस्त्यार चिखल जालो, आनी फातर रस्त्यार आयिल्ल्यान येरादारीक आडखळ जाली. ह्या रस्त्यार पालसणां कोसळचीं न्हय हे खातीर दोंगरार जाळी बांदिल्ल्यो. अशें आसून लेगीत त्यो जाळी तोडून पालसणां रस्त्यार येवपाचे प्रकार घडटात.

हो वाठार भूस्खलन प्रवण क्षेत्र म्हूण वळखतात. ताका लागून पावसाच्या दिसांनी हे सुवातेर खबरदारी घेवपाची गरज आसा. हे खातीर संबंदितांनी पावलां उबारपाची गरज आशिल्ल्याच्यो प्रतिक्रिया वाहनचालकां कडल्यान जायत आसात.