वेदांताच्या लोह खनिज वेवसायाचें ‘सेसा फाॅर ग्रीनर गूड’ अभियान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I खबरांमेज
पणजी ः संवसारीक जैवविविधता दीस आनी संवसारीक पर्यावरण दीस ह्या दिसांचें निमित्त सादून वेदांताच्या लोह खनिज वेवसायाचे वतीन सेसा फाॅर ग्रीनर गूड ह्या अभियानाचें अनावरण केलें. जैवविविधता संवर्धन करपा खातीर ह्या अभियानाचें अनावरण केलें. ह्या अभियाना विशीं माहिती दिवपी टीझर फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आनी लिंकेडीन ह्या समाजमाध्यमां वरवीं उजवाडा हाडलो.
ह्या अभियाना अंतर्गत इ एस जी उपक्रमांचेर भर दितले. टिकावू उद्देग पद्दत आपणावपा खातीर आनी योगदान वाडोवपा खातीर भागधारकांक एकठांय हाडटले. ही मोहीम ग्रीन माॅडेलाच्या वांगडाच विविध टिकावू उपक्रमा देखीक वनीकरण, नुस्त्या पालन प्रकल्प, नक्षत्र उद्यान, चरक वाटिका, मसाले लागवड, बटरप्लाय पार्क, बांबू सेतू, बांबू पॅव्हेलियन, सेसा टेक्निकल स्कूल, सेसा फुटबाॅल अकॅडमी आदीची अंमलबजावणी करतले. त्याच वांगडा जैवविविधता संवर्धना खातीर फुडारांत जागरूकता निर्माण करतले. हो उपक्रम सेसा लोह खनिज वेवसायाची कामा प्रतीची एकनिश्ठा, यशकथा आनी ताचे फाटली पद्दत हातूंतल्यान स्पश्ट करतले. हरीत पट्टो विकसीत करपा खातीर सेसा लोह खनिज वेवसायाचे वतीन हालींच मिगाविकीचें वृक्षारोपण केलें. त्याच वांगडा जलसंवर्धना खातीर लेगीत मोहीम चालीक लायली.
वेदांतां मदीं आमी सर्वसामान्यांक बरो फुडार मेळचो हे खातीर लोक ग्रह आनी समृद्धी ह्या तिहेरी तळा कडेन बांदिल आसात. हें करता आसतना शून्य लुकसाण, शून्य कोयर आनी शून्य स्राव ह्या
आॅपरेशनाचेर लक्ष केंद्रीत करता. आमचें खाण पुनरूत्थान आनी जैवविविधता संवर्धन हे उपाय लोकांच्या कल्याणाचेर भर दिवपी आसात हाची खात्री दिता.
शाश्वत विकास उद्देग माॅडेल तयार करप आनी जनसामान्यां खातीर सामायिक भविश्य तयार करप ही ह्या वर्साच्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिसाची थीम आसली. नाविन्यपूर्ण हरीत तंत्रज्ञान विकसीत करप होच ह्या सेसा फाॅर ग्रीनर गूड ह्या अभियानाचो मुख्य हेतू आसा अशें ह्या अभियाना विशीं उलयतना वेदांताचे लोह खनिज वेवसायाचे सीईओ सुजल शाह हांणी सांगलें.
7.5 लाखां परस चड वृक्षारोपण दावो केल्ले खण जमनींत कंपनीन केलें. दावो केल्ले खणींत नक्षत्र वाटिका आनी वखदी वाटिकेची निर्मिती केल्या. वाठारांत जातली वखदी वनस्पती आनी तांच्या फायद्या विशीं जनसमुदाय तशेंच विद्यार्थ्या मदीं जागरूकताय निर्माण जावची ह्या उद्देशान ह्या उद्यानांची निर्मिती केल्या. सांखळे दावो केल्ले खणीचेर बांदिल्लें सेसा टेक्निकल स्कूल तांत्रीक ज्ञान आनी थळाव्या तरणाट्यांक रोजगाराभिमुख करून नोकरी वा आपरोजगारा खातीर मजत करता. तेच सुवातेर बांदिल्ली सेसा फुटबाॅल अकॅडमी चार वर्सांचो अभ्यासक्रम घेवपा खातीर तरणाट्यांक मजत करता.