वेंचणूक आचारसंहिता लागू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाल्यांच्यान अर्जांक सुरवात, 10 ऑगस्टाक मतदान, 12 वेर मतमेजणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांतल्या कार्यकाळ सोंपिल्ल्या 186 पंचायतींच्या वेंचणुकां खातीरची आचारसंहिता शेनवारच्यान लागू जाल्या. 10 ऑगस्टाक वेंचणुकां खातीर मतदान जावन 12 ऑगस्टाक मतमेजणी जातली, अशी घोशणा राज्य वेंचणूक आयुक्त डब्ल्यू. व्ही. रमणमूर्ती हांणी केल्या.

शेनवारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तांणी ही म्हायती दिली. ह्या वेळार तांचे वांगडा आयोगाचे सचीव ब्रिजेश मणेरकार, सहाय्यक संचालक सागर गुरव, आयुक्तांचे ओएसडी डॉ. दुर्गाप्रसाद आनी आशुतोष आपटे हाजीर अाशिल्ले.
मुजत सोंपिल्ल्या 186 पंचायतीं खातीरच्या वेंचणुकां खातीर राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग फेररचणुकेचो मसुदो सुचोवण्यो आनी हरकतीं खातीर उक्तो केले उपरांत ताचेर 913 सुचोवण्यो आनी हरकतीं आयिल्लो. ते प्रमाण दुरुस्ती करून आयोगान 25 एप्रील 2022 दिसा प्रभाग फेररचणुकेचो निमाणो मसुदो सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण, अनुसूचीत जाती (एससी), अनुसूचीत जमाती (एसटी) आनी बायलां खातीरचें आरक्षण जाहीर केलें. राज्य सरकारान हेर मागावसर्गीय आयोगा वरवीं (ओबीसी) लोकसंख्येचो अहवाल सादर करीत ओबीसींक आरक्षण दिवपाची मागणी केले उपरांत सरकाराच्या मागणे उपरांत ओबीसींक आरक्षण दिवन दुरुस्ती अधिसुचोवणी जारी करची, अशें रमणमूर्ती हांणी स्पश्ट केले.
पंचायत वेंचणुकां खातीर एससीं खातीर 21 प्रभाग राखीव दवरून 1.37 टक्के, ओबीसींक 187 प्रभाग राखीव दवरून 12.32 टक्के, जाल्यार ओबीसीं खातीर 307 प्रभाग राखीव दवरून 20.10 टक्के आरक्षण दिल्ल्याचे तांणी नमूद केले.

वेंचणूक वेळापत्रक

अर्ज भरपाची मुदत : 18 ते 25 जुलय (सकाळीं 10 ते दनपारां 1 वरां मेरेन)
बूथ मतदान केंद्रां संवेदनशील केंद्रां
छाननी : 26 जुलय (सकाळीं 10 वरां पसून)
अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस : 27 जुलय (सकाळीं 10 ते दनपारां 2 वरां मेरेन)
मतदान : 10 ऑगस्ट (सकाळीं 8 ते सांजे 5 वरां मेरेन)
मतमेजणी : 12 ऑगस्ट (सकाळीं 8 वरां पसून)