वुदरींग हायट्स – पात्र चित्रणांतल्यान सोबयल्ली कादंबरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एमिली ब्रोंते हांची मोग आनी दुस्वास हाचेर आदारीत खूब लोकप्रिय कादंबरी म्हणल्यार ‘वुदरींग हायट्स’ ही कादंबरी. हे कादंबरेचें मुखेल आकर्शण म्हणल्यार कादंबरेंतल्या पात्रांचें चित्रण. 1847 ह्या वर्सा हें पुस्तक उजवाडाक आयलें. तेन्ना इंग्लंड आनी युरोपांतल्या हेर वाचप्यांक हें पुस्तक घडये मानवले ना. कादंबरी समाजाच्या हिताचें उलयना असो आरोप लोकांनी केलो. पूण आयज हेंच पुस्तक साहित्य मोगी उमळशिकेन वाचतात.
कादंबरेंतलें कथानक 19व्या शेंकड्याच्या सुरवातेच्या काळांतलें आसा. हिथक्लिफ, कॅथरीन अर्नशॉ, हिंडली, हॅरेटोन, एडगर लिंटन, कॅथरीन लिंटन, लिंटन हिथक्लिफ अशीं हे कादंबरेंतलीं मुखेल पात्रां आसात. अर्नशॉ आनी लिंटन ह्या दोन कुटुंबांचेर कादंबरेंतलें कथानक फुडें वता. हिथक्लिफ आनी कॅथरीन हीं हे कादंबरेंतलीं मुखेल पात्रां. आयच्या काळांत जांकां आमी टॉक्सीक रिलेशनशीप वा म्हणटात तें हे कादंबरेंत चित्रयलां.
हिथक्लिफ हाचो इंग्लीश साहित्यांत सदांच ‘एण्टी हिरो’ वा अनायक वा प्रतिनायक म्हणून उल्लेख करतात. ल्हानपणान मोगान एकामेकांचेर जीव घालपी हिथक्लिफ आनी कॅथरीन समाजान थरयिल्ले असमानतायेक लागून एकामेकां कडेन लग्न जावंक शकनात आनी हाका लागून तांच्या भितर वाद निर्माण जातात. हिथक्लिफ हाचो राग आनी बदलो घेवपाचो उजो ताकाच शेवटाक खाता.
हे कादंबरेचें खाशेलपण म्हणजे ऍमिली ब्रोंतेचें बरोवप. सगलीं पात्रां खरींच भावनेंतल्यान उक्तायिल्लीं. इतलेंच न्ही तर कुशीकचो परिसर सुंदर आनी भावूक शब्दांनी रचला. ल्हानपणान पळयल्लीं सपनां जेन्ना समाजांतले असमानतयेक आनी समाजीक नेमांक लागून पूर्ण जायनात तेन्ना कशी पिडा आनी यातना निर्माण जातात, तें ह्या पुस्तकांत दर्शयलां. समजांतल्या अन्यायाक लागून एक मनीस निश्ठूर आनी निबर मनाचो कसो जाता तें हांगा वाचूंक आनी समजूंक मेळटा.
ही कादंबरी खूबश्या दिश्टीकोणांतल्यान म्हत्वाची आसा. पुरूश प्रधान समाज, उंच-उणाक, गरिबी-श्रीमंती, युरोपांतली समाजीक-अर्थीक परिस्थिती, मनशाची वागणूक ह्या गजालींचेर ही कादंबरी भाश्य करता. हाकाच लागून आज लेगीत विद्यार्थी, शिक्षक, बरोवपी आनी साहित्य मोगी ही कादंबरी वाचतात.
मूळ इंग्लीश भाशेंतल्या ह्या पुस्तकाचो जायत्या भाशांनी अणकार जाला. भारतीय भासां भितर हिंदी आनी मराठी भाशेंतलो अणकार वाचूंक मेळटा. तशेंच ऑडियो बुक्स लेगीत उपलब्द आसात. हे कादंबरेचेर आदारीत फिल्म, टिवी सिरीज इंग्लीश भाशेंत आयल्यात. इंग्लीश साहित्याचे classic म्हणून ही कादंबरी मुजरत वाच्ची.

शर्वरी प्रभुदेसाय
9822832614