वीरभद्र शिरोडेंचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत साबार गांवांनी वीरभद्र उत्सव मनयतात. दरेके कडली परंपरा वेगळी. मात सगल्या गांवांनी तो उज्यांतल्यान वताच. हो वीरभद्र शिरोडेंचो. हालींच हो उत्सव जालो. व्हिडियो काडला विशाल शेणवी खांडेपारकार हांणी.