वीज घोटाळो प्रकरणाचो निवाडो 30 जूनाक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: 4.52 कोटींच्या वीज घोटाळ्यांतल्यान पंचायत मंत्री आनी त्या वेळा वयले वीज मंत्री माविन गुदिन्हो आनी हेर दुबावीत सुट््टले काय हो खटलो सुरूच उरतलो हाचेर 30 जूनाक निवाडो जातलो. आपणाक खटल्यांतल्यान वगळावचो अशी माविन गुदिन्हो हांचे सयत हेर सगल्या दुबावितांनी मागणी केल्ली. न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्व्हा हे 30 जूनाक अर्जाचेर निकाल दितले.
सरकारी वकील देवानंद कोरगांवकार हांणी आयज दुबावितांचे मागणेक खर हरकत घेतना ह्या प्रकरणांत जें आरोपपत्र दाखल केलां ते कायद्याचे फास्केंत रावन सगली प्रक्रिया कायदेशीर केल्या असो दावो केलो.
दुबावितांचेर एकदां आरोप निश्चीत जाल्ले आसतना दुबावितांक सुनावणी घेनासतना दोशमुक्त करपाचें कसलेंच कलम कायद्यांत ना देखून हे अर्ज भायर मारचे अशी मागणी केली. दुबावितांचे वतीन युक्तीवाद करतना हें प्रकरण भ्रश्टाचार प्रतिबंध कायद्या खाला आशिल्ल्यान तें सर्वसादारण न्यायदंडाधिकाऱ्यांक हाताळपाचो अधिकार ना. हें प्रकरण पयलो वर्ग न्यायालयान हाताळिल्ल्यान तांत्रीक मुद्द्याचेर दुबावितांक दोशमुक्त करचे अशी मागणी केल्ली.