वीज खात्याच्या ट्विटर हँडला वयल्यान घोळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : वादळ आनी पावसाक लागून सोमारा रातीं राज्याच्या बऱ्याच वाठारांत वीज पुरवण खंडीत जाल्ली. वीज खात्याक ट्विट करून लोक वीजे विशीं विचारणा करताले. त्या वेळार ‘आय आल्सो हॅव नो लायट्स अॅन्ड वुड बी एनीटायम फेडींग ऑलवेज फ्रॉम यु, ऑल अंटील सप्लाय रिस्टोर्ड अॅन्ड मोबायल अॅन्ड लॅपटॉप चार्ज्ड, असो संदेश वीज खात्यान जारी केलो. वीज खात्याच्या ट्विटर हँडल करपी कर्मचाऱ्यांनी हो संदेश ट्विटरा वयल्यान धाडलो. हो संदेश व्हायरल जाल्ल्यान जायत्या जाणांनी हाचेर कमेंट केल्यात. ट्विटर हँडल करपी कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणान वस्तुस्थिती सांगिल्ल्यान कांय जाणांनी तोखणाय केली. कांय जाणांनी हो बेजबाबदारपणा आशिल्ल्याचे म्हणलां. सगले तरांच्या संदेशाक ट्विटर हँडल जाप दितालो. आय आल्सो हॅव नो लायटस… हे ट्विट मंगळारा सकाळीं डिलीट केले. तरी लेगीत ह्या ट्विटाक लागून वीज खात्याचो बेजबाबदारपणा जाणवलो. निलेश काब्राल वीज मंत्री आसतना वीज खात्यान ही ट्विटर सेवा सुरू केल्ली. आतां निलेश काब्राल वीज मंत्री ना, तरी ही सेवा सुरू आसा.