विश्वनाथन आनंदाचें सेगीत तिसरें जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांच खेपेचो संवसारीक वस्ताद विश्वनाथन आनंदान नॉर्वे बुद्दीबळ सर्तीच्या क्लासीकल प्रकारांतलो आपलो जबरदस्त फॉर्म कायम राखतना तिसऱ्या जैताची नोंद केली.

ताणें तिसरे फेरयेंत चीनाच्या वांग हाओक हारयलो. 52 वर्सां पिरायेच्या आनंदान आर्मागेडनांत (सडन डॅथ) हें जैत जोडलें. निर्धारीत वेळांत 39 चाली उपरांत दोनूय खेळगडे डाव बादाबाद दवरपाक मान्य जाले. ते उपरांत आर्मागेडनांत आनंदान प्रतिस्पर्धी खेळगड्याक 44 चालींनी हारयलो. ह्या जैता सयत आनंदाचे 7.5 गूण जाल्यात आनी तो गुणतकट्यांत पयले सुवातेर कायम आसा.

दुसरे सुवातेर अमेरिकेचो वॅस्ली सो आसा. ताचे स गूण आसात. जाल्यार संवसारीक क्रमवारींत पयले सुवातेर आशिल्लो मॅग्नस कार्लसन साडेपांच गूण घेवन तिसरे सुवातेर आसा.

आनंद आतां मेरेन खेळिल्ले तिनूय डाव जिखल्यात. पयल्या डावांत ताणें फ्रान्साच्या मॅक्सिम लाग्रेवाक हारयिल्लो, जाल्यार दुसऱ्या डावांत बुल्गारियाच्या वॅस्लीन तोपालोवा आड जैत जोडिल्लें.

मजगतीं, मॅग्नस कार्लसनान तिसरे मॅचींत तैमूर राजाबोवाक हारोवन सर्तींत पुनरागमन केलें. आनीक एके मॅचींत लाग्रेवान नॉर्वेच्या आर्यन तारीक हारयलो. जाल्यार शखरियार मामरेदियारोवान आर्मागेडनांत तोपालोपाक हारयलो.