विविधतेन नटिल्लो ‘अनन्य’ आंक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोवा कोंकणी अकादेमी ‘अनन्य’ ही स म्हयन्याळी साहित्य पत्रिका उजवाडाक हाडटा. हे पत्रिकेचो पंदरावो आंक (जुलय 2021 ते डिसेंबर 2021), 2 मे 2022 ह्या दिसा कोंकणी अकादेमीन घडोवन हाडिल्ले एके खाशेले कार्यावळींत नामनेचे साहित्यीक आनी अस्मिताय प्रतिष्ठान मडगांव हाचे अध्यक्ष अरविंद भाटिकार हांचे हस्तुकीं उजवाडाक आयलो. ‘अनन्य’ हो गोवा कोंकणी अकादेमीचो एक तोखणायेचो उपक्रम आसा.
अनन्याचो हो अंक साहित्याच्या साबार पतींनी नटला. ‘चौकेर’ ह्या सदरांत नामनेची लेखिका शीला नायक कोळंबकार हांची मुलाखत नामनेचे निबंदकार, कोशकार आनी अनुवादक मुकेश थळी हांणी घेतल्या. थळी हांच्या प्रस्नाक शीलाबायन समर्पक आनी हुशारकायेन जापो दिल्यात. हे मुलाखतीक एक खोलाय आनी परिपक्वताय आसा. विविधताय आसा. बरी मुलाखत घेतलो जाल्यार खूब अभ्यास आनी अणभव जाय. तो हे मुलाखतींत दिसता.
‘कथामंच’ ह्या सदरांत नामनेचे कथाकार गजानन जोग, माया अनिल खरंगटे, वसंत भगवंत सावंत आनी कुमूद भिकू नायक हांच्यो कथा आसात आनी त्यो सगळ्यो वाचनीय जाल्यात. ‘भाशा भावकी’ ह्या सदरांत आर्थर कॉनन डॉवल हांच्या मूळ इंग्लीश कथेचो कोंकणी अणकार शैलेंद मेहता हांणी केला. हो अणकार सुटसुटीत जाला.
‘काव्यमंच’ ह्या कवितेच्या सदराचें आकर्शण म्हणल्यार साहित्य अकादेमी 2020 वर्साचे जैतीवंत आर. एस. भास्कर हांणी गोंयचे सध्याचे राज्यपाल आनी साहित्यीक पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांच्या पांच मलयाळम कवितांचो केल्लो कोंकणी अणकार तशेंच गीतेश गजानन शिंदे ह्या तरणाट्या मराठी कवीच्या पांच कवितांचो डॉ. जयंती नायक हांणी केल्लो अणकार. ह्या कवितांचे सगळे अणकार बेस बरे वठल्यात.
‘नाट्यमंच’ ह्या सदरांत दिलीप धारगळकार हांचे दोन संवाद आसात आनी तांचे विशय आयच्या ज्वलंत विशयांचेर आसात. ‘ललित’ ह्या सदरांत सुमेधा कामत देसाय, हर्षा शेट्ये आनी मिलींद म्हामल हांचे निबंद आसात. ‘मंथन’ सदरांत ज्योती कुंकळकार, डॉ. रमिता गुरव, सखाराम शेणवी बोरकार आनी सुषमा आरुर हांचे म्हायतीपूर्ण लेख आसात.
‘लोकवेद’ ह्या सदरांत डॉ. पांडुरंग फळदेसाय, डॉ. जयंती नायक आनी दत्ता चंद्रकांत परब हांचे लोकवेदाचेर अभ्यासपूर्ण लेख आसात. ‘ग्रंथदालन’ ह्या सदरांत डॉ. विद्या प्रभुदेसाय, डॉ. आशा मणगुतकार, विशाल खांडेपारकार आनी मानसी धाऊस्कार साबार पुस्तकांची वळख घडयतात.
188 पानां आशिल्ल्या ह्या आंकाचें मुखचित्र आनी फाटलें चित्र बाय स्पृहा पराग नगर्सेकार ह्या विद्यार्थिनीन काडल्यांत. मंडल चित्रकलेचो प्रभाव आशिल्लीं हीं चित्रां आंकाची सोबाय वाडयतात. भितरलीं रेखाचित्रां माधव बोरकार आनी निशित बोरकार हांचीं आसात.
ह्या आंकाचें संपादन डॉ. जयंती नायक हांणी केलां. फाटलीं साबार वर्सां जयंतीबाय ह्या आंकाचें संपादन करीत आसा. सरावान, अणभवान हात घट्ट बसता तशें तांचें जालां. संपादनाचो दोळो आसप आनी संपादकीय प्रशासनाची कुशळटाय आसप हें एक देणें. सगळ्यांक हें जमना. जयंतीबायक विविधताय हाडूंक कळटा. ताटांत निवेद्य आनी पक्वान्नां दवरतात ते परी. संग्राह्य, वाचनीय अशा साहित्यीक खाणाची ही मेजवानी दिवपी जयंतीबायक परबीं.
‘अनन्य’:
स म्हयनाळी साहित्य पत्रिका (जुलय 2021 ते डिसेंबर 2021)
प्रकाशक:
सचिव, गोवा कोंकणी अकादेमी, पणजी-गोंय.
पानां:188,
मोल: 50 रुपया