विर्नोडें रस्यार सगळे कडेन फोणकुला

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः विनोर्डें जंक्शन रस्त्यार सगळे कडेन फोणकुलां पडिल्ल्यान तो येरादारी खातीर सामको धोक्याचो जाला. हे रस्त्या कडेन राष्ट्रीय म्हामार्ग 66च्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवंन तो सारको करचो अशी मागणी विर्नोडें पंचायतीचे आदले सरपंच सीताराम परब आनी देवेंद्र परब हांणी केल्या.
ह्या रस्त्याच्या एका पदरांत फोणकुलां पडल्यांत जाल्यार दुसऱ्या पदरांत मिनी पूल बांदपाचें काम चल्लां. पावसाचें उदक व्हांवन वचपाची वेवस्था नाशिल्ल्यान रस्त्यार उदक साठून रावता. क्राँक्रिट रस्त्याच्यो लोखणाचे वार्रांव भायर आय़िल्ल्यान वाहनांक अपघात जावपाची शक्यताय आसा. सध्या पेडणे तालुक्यांत पत्रादेवी तें कोलवाळ मरेन राष्ट्रीय म्हामार्गाचें काम झुजा पांवड्यार सुरू आसा. मात हो रस्तो कसो आसतलो हाचो प्लॅन म्हामार्ग वाठरांतल्या पंचायतींक दिल्लो ना. विरोडा गांवांत वचपा खातीर भुंयारी मार्गाची गरज आसा. मात तशी तजवीज केल्ली दिसना. ताका लागून रस्तो हुबपा खातीर विरवड, भूतवाडी, कातुरली ह्या गांवातल्या लोकांक त्रास जावपाचे आसात.
भुंयारी मार्ग तयार करपा खातीर आराखड्यांत बदल करून घेवचो अशी मागणी आमी आमदार आनी खासदारां कडेन केल्या. विनोर्डें जंक्शनाचेर सूचोवणी तकटे नाशिल्ल्यान वाहन चालकांचो गोंदोळ जाता आनी रस्तो धोक्याचो आशिल्ल्यान अपघात जावपाची शक्यताय आसा अशें सीताराम परब हांणी सांगलें.