विमानतळ वाठारांत बेकायदा बांदकाम केल्ल्यांक उच्च न्यायालयाचो धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः दाबोळी विमानतळाचे धांवपट्टीचे दिकेन  ‘एअर फनेल झोन’त बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्या 46 जाणांतल्या 45 जाणानीं मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत दाखल केल्ली हस्तक्षेप याचिका  न्यायमूर्ती महेश सोनक आनी आर एन लड्ढा हांच्या खंडपिठान मंगळाराक भायर मारली. बांदकामां मोडून उडोपाचे प्रक्रियेक अतिरिक्त पंचायत संचालकान दिल्लो स्थिगीत आदेश खंडपिठान रद्दबात्तल केला.
एअर फरेन झोन बांदकाम प्रकरणात अलेक्झंडर मायकल हांणी 2018 वर्सा खंडपिठांत जनहित याचिका सादर केल्ली. जुवारीनगर वाठारांत व्हडा प्रमाणांत बेकायदेशीर बांदकाम चल्ल्यांत हें तांणी न्यायालयाचे नदरेक हाडून दिल्लें. विमानतळ धांवपट्टीचे दिकेन एअर फनेल झोनांत उंच बिल्डिंगो बांदतात. तांचो आडमेळो विमानांक जावपाक शकता अशें तांणी याचिकेंत म्हणल्लें.  अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी लेगीत एक याचिका सादर केल्ली. त्यो एकठांय करून सुनावणी घेतिल्ली.
खंडपिठान 28 फेब्रुवारी 2020 दिसा बांदकामांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो. नोदलाचे कमांडींग ध्वज अधिकाऱ्यांक कारवाय करपाचे अधिकार दिल्ले. तांकां 7 सप्टेंबर 2020 दिसा चिखली हांगच्या बांदकामा आडचे कारवायेचो अनुपालन अहवाल सादर करपाक सांगिल्लें. विमानतळ वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करून ते संबंदीचो अनुपालन अहवाल 31 मार्च 2021 दिसा सादर करपाचो आदेश खंडपिठान दिल्लो. आदेश दिवंन लेगीत कारवाय जायना म्हणून अलेक्झंडर मायकल हांणी  न्यायलयीन अवमानाची याचिका सादर करून बेकायदेशीर बांदकामां आड प्रशासन कांयच करना हो मुद्दो खंडपिठांत मांडल्लो.
मायकल हांणी आपले याचिकेंत गोंय नौदल ध्वजाधिकारी राजेश खुल्लर, विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक गगन मलिक, मुंरगांव पीडीएचो वांगडी सचीव अशोक कुमार आनी चिखल पंचायतीचो सचीव कपील नायक हांका प्रतिवादी केल्लें. खंडपिठांत सुनावणी जाली तेन्ना 46 बेकायदा बांदकामां जाल्ल्याचें सामकार आयलें. तेन्नी ती आठ सप्तकांत मोडून उडोवपाचो आदेश खंडपिठान दिल्लो. ते प्रमाण चिखली पंचायत मंडळान बांदकामाक आड नोटीस दिल्ली. बांदकाम केल्ल्यानी तिका अतिरिक्त पंचायत संचालक न्यायालयांत आव्हान दिल्या उपरांत तांणी तिका स्घगिती दिल्ली. फाटले सुनावणे वेळार खंडपिठान अतिरिक्त पंचायत संचालकाक 26 एप्रील पयलीं प्रतिज्ञापत्र सादर करून म्हायती दिवपाक सांगल्लें. ते प्रमाण प्लोरिना फर्नांडीस हिणे खंडपिठान मंगळाराक प्रतिज्ञापत्र सादर केलें. बांदकाम केल्ल्या 45 जाणांनी हस्तक्षेप याचिक सादर करून आपली बाजू मांडपाचो यत्न केल्लो. ती खंडपिठान भायर मारली.