विन्सी क्वाद्रुस हांचो आयज भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव ः गोंयचे नामनेचे कोंकणी लेखक विन्सी क्वाद्रुस हांचो फाल्यां, आयतारा, 17 जुलयाक भोवमान जातलो. कुडचडेंच्या रवींद्र भवनांत आयतारा सकाळीं 10 वरांचेर जावपी ह्या भोवमान सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हाजीर आसतले. तांचेच हस्तुकीं विन्सी क्वाद्रुस हांचो भोवमान जातलो.
विन्सी क्वाद्रुस हांणी आयज मेरेन 40 पुस्तकां उजवाडा हाडल्यांत. तांचो उल्लेखनीय वावर म्हणल्यार ‘रोमींतलें उतराक – उतर’ ह्या पुस्तकांचें संपादन. विन्सी क्वाद्रुस हे एक बरे गायक, अणकारपी, लिप्यांतरकार, लेखक आनी तियात्र कलाकार. हालींच तांणी ‘काळोख’ हें तियात्राचें पुस्तक आनी ‘पणसुलां’ हो कविता झेलो उजवाडायला. तांच्या ‘जादवाचें पेटूल’ पुस्तकाक दिल्ली बाल साहित्य हो मानाचो पुरस्कार तशेंच राज्य पुरस्कार लाबल्यात. तांच्या ‘सूर्योदय’, ‘तुरो’, ‘फुलदाणी’ आनी ‘पोरसूं’ ह्या तांच्या पु्स्तकांक पुरस्कार मेळ्ळ्यात. ‘बायबल’ ह्या धर्मीक पुस्तकाचें तांणी लिप्यांतर केलां. सध्या ते दाल्गाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार पळयतात. ते देवनागरी आनी रोमी लिपयेंत बरयतात. फुडाराक तांची ‘रांपण’ आनी ‘मेणवाती’ हीं पुस्तकां उजवाडाक येवपाचीं आसात.
हो भोवमान सुवाळो मोनालिसा पब्लिकेशन्स हांणी आयोजीत केला. ह्या वेळार मँथीव जुलीयस डी. कॉस्ता हांच्या ‘लियो लिंडा’ पुस्तकाची उजवाडावणी जातली. सगल्या कोंकणी मोग्यांनी ह्या दबाज्याक मुजरत हाजीर रावचें असो उलो मोनालिसा पब्लिकेशन्सान उजवाडायिल्ल्या पत्रकांतल्यान मारला.