विनियोग प्रमाणपत्र ना, जाल्यार अनुदान मेळचें ना : खेळां मंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-खेळां संघटणांंक सरकाराची शिटकावणी

पणजी : खेळां संंघटणांंनी विनियोग प्रमाणपत्र सादर केलें ना, जाल्यार तांंका हाचे फुडें अनुदान मेळचें ना, अशी शिटकावणी खेळां मंंत्री गोविंंद गावडे हांंणी दिल्या. कायद्या प्रमाण खेळां संंघटणांंक दर वर्सा विनियोग प्रमाणपत्र सादर करप बंंधनकारक आसा, अशें तांंणी सांंगलें.

राज्यांत गोंय क्रिकेट संंघटणा, फुटबॉल संंघटणा, कबड्डी, खो खो, कराटे, बुद्धीबळ अशो बऱ्योच संंघटणा आसात. ह्या सगळ्या संंघटणांंक सरकार अनुदान दितां. सर्ती आयोजीत करपाचो खर्च, प्रशिक्षण शिबीरां तशेंच संंघटणेच्या कामा खातीर सरकार निधी दितां. संंघटणांंनी खर्चाचो लेखा परिक्षण अहवाल करप गरजेचें आसा. लेखा परिक्षण अहवाला सयत खर्च कशे तरेन केलो, ताचे विनियोग प्रमाणपत्र सादर करप बंधनकारक आसा. बऱ्योच खेळां संंघटणा विनियोग प्रमाणपत्र सादर करिनात. ज्यो संंघटणा विनियोग प्रमाणपत्र सादर करिनात, तांकां 2024 वर्सा सावन अनुदान मेळचें ना, अशें खेळां मंंत्री गोविंंद गावडे हांंणी सांंगलें.

तशेंच कांय संंघटणांंचे पदाधिकारी बरीच वर्सां कदेली आडावन बसल्यात. हे पदाधिकारी संंघटणेचो वावर करिनात. ह्या लोकांंनी पदांंचो त्याग करून नव्या लोकांंक संंद दिवची, अशें आवाहन खेळां मंंत्री गोविंंद गावडे हांंणी केलां.