विनाश काले…न्हय जाल्यार कितें?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कळपाक लागत सावन विस्वासघात करीत आयिल्ल्या मनशान ‘हीं असलीं कर्तुंबा करप बरें न्हय रे बाबा’, असो सल्लो दिवपाक सुरवात केल्यार लोक ताका लागीं कशे करतले? हो प्रस्न पडपाक कारण जाल्यात ते आदले आमदार, मंत्री पांडुरंग मडकयकार. ‘काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी भाजपांत वचून राजकी आत्महत्या केल्या’, अशें पांडुरंगबाब आतां सांगपाक लागल्यात. जांणी आपले राजकी कारकिर्द सुवार्था खातीर मगोंतल्यान भाजपांत, भाजपांतल्यान परतून काँग्रेसींक मागीर काँग्रेसींतल्यान भाजपांत अशी भायर- भितर करपाक पासार केलीं, तांणी ‘काँग्रेस आनी भाजप ह्यो एकाच नाण्याच्यो दोन बाजू, वापरात आनी भायर मारात, ही तांची निती’, असो आरोप करप हो विनोदूच म्हणपाक जाय. काल- पयर मेरेन भाजपाच्या गोपांत रावन घरकान्न जनिता हिका कुमारजुवें मतदारसंघात तिकेट दिवंक लावपा खातीर भितरल्यान खेळी खेळपी हो फुडारी आतां राजेश फळदेसाय ‘काँग्रेसीचे तिकेटीचेर वेंचून आयिल्लो भाजपाचो आमदार’ अशें सांगपाक लागला. कुमारजुव्यां आपल्याक हारोवन शक्य नाशिल्ल्यान भाजपान जनिताक तिकेट दिवन फळदेसायाक वेंचून येवपाक मजत केली, अशें जें राजकी तर्कट पांडुरंगबाब हांणी सांगलां तें आयकून हासचें कांय रडचें, हेंच कळना जालां.
पांडुरंग मडकयकार हांचेे राजकी कारकिर्दींचेर नदर मारल्यार ती विस्वासघातानूच भरिल्ली दिसतली. राजकारणांत कोण कोणाचो इश्ट वा दुस्मान आसना, अशें म्हणटात. तत्वां, ध्येय धोरणां पटनात म्हणून कोणेय पक्षांतर केल्यार तें एक वेळ समजू येता. पूण, फकत सुवार्थ सादपा खातीर पक्षांतरा करतात, तांकां तत्वा, धोरणां हांचे कडेन कांयच देणें- घेणें नासता. ताकाच लागून काँग्रेसींतल्यान भाजपांत उडी मारिल्ल्यांक कसलोय उपदेश करपाचो नैतिक अधिकार पांडुरंगबाबांक ना. जनादेश मस्तून उडोवन आठ आमदारांनी केल्लें पक्षांतर हे राजकी लाबा खातीरूच आसा, हें सुर्यप्रकाशा इतलें सत आनी तातूंत माहीर आशिल्ल्या पांडुरंगबाबान ताका ‘आत्महत्या’ म्हणप म्हणल्यार जाण्टेपणान सुचिल्लें शाणपण, अशेंच म्हणचें पडटलें. तांणी सहकार मळांतल्यान राजकी कारकिर्द सुरू करून राजकारण केलें तें सहकाराचें नाशिल्लें तर स्वाहाकाराचें आशिल्लें हें सोदून काडपाक संशोधनाची गरज ना.
पांडुरंग मडकयकार 2002 वर्सा कुमारजुंव्यांतल्यान मगोचे तिकेटीचेर बसून विधानसभेंत पावले. वेंचणुके उपरांत सत्ते खातीर भाजप – मगो एकठांय आयले आनी मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणा सकयल्ल्या सरकारांत ते येरादारी मंत्री जाले. तेन्नाची मगो पक्षाध्यक्ष सर्गेस्त शशिकलाताई काकोडकार हिचो विस्वासघात करून 2003 वर्सा ते भाजपांत गेले. ताचें बक्षीस म्हणून पर्रीकार हांणी येणावळ खातें दिलें. ह्याच काळांत पोरण्या गोंयांतल्या पुलीस स्टेशनाक जाय, म्हणून धुमे हांची 9 हजार चौखण मीटर सुवात मुख्यमंत्र्या कडल्यान मंजुरी घेवन कोणें संपादन केली आनी उपरांत तीच जमीन खंयच्या बिल्डरान आपले कंपनीच्या नांवार केली, तें राजकी जाणकारांनी सोदून काडचें. 2005 वर्सां पांडुरंगबाबा सयत भाजपाच्या पांच आमदारांनी राजिनामे दिले आनी पर्रीकार सरकार उडयलें. काँगेशीचे तिकेटीचेर पोट वेंचणूक जिखले उपरांत पांडुरंगबाब हे प्रतापसिंह राणे हांच्या काँग्रेस सरकारांत परत मंत्री जाले. 2007 वर्सा काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयलो आनी दिगंबर कामत हांच्या मंत्रिमंडळांत तांकां मंत्रिपद मेळ्ळें. मगोच्या सुदिन ढवळीकार हांकां मंत्रिमंडळांत आस्पावन घेवपा खातीर कामत हांणी 2008 वर्सा पांडुरंगबाबांच्या हातांत नाल्ल दिलो. ‘बामण आनी भटान एकठांय येवन आपल्याक काडलो’, अशें तांणी तेन्ना म्हणिल्लें. 2012 वर्सा जाल्ले वेंचणुकेंत पांडुरंगबाब काँग्रेसीचे आमदार जाले, पूण राज्यांत भाजपाची सत्ता आयली. 2016 वर्सा तांणी काँग्रेस पक्ष सोडलो आनी 2017 वर्सा कुमारजुवें मतदारसंघात भाजपाक पयलेच खेप जैत मेळोवन दिलें. 2018 च्या जुनांत मुंबय गेल्ले कडेन पांडुरंगबाबांक ब्रेन स्ट्रोक आयलो. कॅन्सरान दुयेंत पडिल्ल्या पर्रीकार हांणी दुयेंत पांडुरंग आनी फ्रान्सिस डिसोझा हांकां मंत्रिमंडळांत काडलें. चार फावट वेंचणूक जिखत आयिल्ल्यान कुमारजुवें मतदारसंघ म्हणल्यार ‘राजकी इस्टेट’ अशें समजुपी पांडुरंगबाब हांणी 2022 चे वेंचणुकेंत घरकान्न जनिता हिका तिकेट दिवपाक भाजपाक फोर्सार केलें. मात तिका हार खावची पडली. हालींच जाल्ले पोरणे गोंयचे पंचायत वेंचणुकेंत तांचे चलयेक लेगीत हार खावची पडली. तरीय आपली राजकी कारकिर्द सोंपल्या हें मानून घेवपाक पांडुरंगबाब तयार नात. आनी आतां तें अशें उलयतात. हें ‘विनाशकाले….’ न्हय तर आनीक कितें?