विधानसभेच्या अधिवेशनाचे दीस कमी केल्ले खातीर ‘आपा’ची सरकाराचेर टिका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः पंचायत वेंचणुकेचें कारण दिवन विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे दीस कमी केल्ले खातीर आम आदमी पक्षान भाजपा सरकाराचेर टिका केल्या. 25 दिसांचें अधिवेशन 10 दिसांनी गुठलावपाच्या निर्णयान प्रमोद सांवत सरकार आपल्या 100 दिसांचे कृती पुस्तिके पसून पयस पळटा अशें सिद्ध जाता अशें पक्षान म्हणलां.
राज्यांतलें भाजपा सरकाराक सगल्या मळांनी अपेशी थारलां. आपलें हें अपेश विधानसभेंत उक्ताडार येवचें न्हय हे खातीर पंचायत वेंचणुकेचें निमत्ता सांगून सरकारान अधिवेशनाचे दीस कमी करपाचो निर्णय घेतला अशें पक्षाचो बाणावलीचो आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगश हांणी म्हणलां. कामकाज कमी करपाचो निर्णय विधासभा कामकाज नेमाचें उल्लंघन करपी आसा. सरकाराक भौशीक हिताच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाल्ली नाक असो आरोप तांणी केला.
आपल्या पांच वर्सांच्या पयलींच्या कार्यकाळांत भाजपा सरकारान विरोधी पक्षाचे आमदार विकते घेवन विरोधकांचेर नियंत्रण  मेळयलें तशेंच फाटले विधानसभेंत सामकी कमी अधिवेशऩां घेवपाचो विक्रम केलो. मात हे खेपे आम आदमी पक्षाचे आमदार सरकाराक साबार लोकांक भेश्टयतात त्या प्रश्नांक जाप दिवपाक लायतले अशें पक्षाचो वेळ्ळीचो आमदार क्रुझ सिल्वा हांणी म्हणलां.
भाजपा सरकाराक राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था सुदारपाक, म्हारगाय नियंत्रणांत हाडपाक सामकें अपेश आयलां अशें प्रदेश आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अॅड अमीत पालेकारान म्हणलां. सावंत सरकार पंचायत वेंचणुकेंत ओबीसी आरक्षण करून तांच्या हक्कांची राखण करपाक असमर्थ थारलां अशी टिका तांणी केल्या.