विधानसभेचें अधिवेशन 11 जुलयाच्यान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जीएमसींत व्हेंटिलेटर खरेदीक 1 कोटी 79 लाखांच्या खर्चाक मान्यताय


पणजी : विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 11 जुलय सावन सुरू जातलें. अधिवेशनाचो कालावधी उपरांत जाहीर जातलो. अधिवेशनाचे समन्स 11 जुलयाक जाहीर करपाचो निर्णय मंत्रीमंडळान घेतला. अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत उलयतना तांणी ही म्हायती दिली.
बुधवारा सकाळीं विधानसभा संकुलांत मंत्रीमंडळाची बसका जाली. पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळ निर्णयांची म्हायती दिली.
ते भायर कुशळटाय आनी उद्देजकताय खात्या खातीर 52 पदां भरपाक मान्यताय दिल्या. गोंय वैजकी म्हाविद्यालय हॉस्पिटलांत व्हेंटिलेटर खरेदी करपा खातीर 1 कोटी 79 लाख रुपया खर्च जाला. ह्या खर्चाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. फाटल्या वर्सा ताळगांवच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर राष्ट्रीय संसद कार्यावळ जाल्ली. संसद कार्यावळीच्या खर्चाक सरकारान मान्यताय दिल्या.
वीज खात्यांत केंद्रीय येवजणे खाला एपीडीपीआर कडल्यान आयटी सेवा घेवपाक सरकारान सुरवात केल्ली. हे सेवेक मंत्रीमंडळान मुजतवाड दिल्या.
आग्वाद किल्लो आनी बंदखणीची देखभाल करपाचें कंत्राट सरकारान दृश्टी कंपनीक दिल्लें. या कंपनीक देखभाली खातीर दिल्ल्या कंत्राटाक मुजतवाड दिल्या.
लीज वाठारांतली मशिनरी 6 जून मेरेन काडपाची नोटीस सरकारान खण कंपनींक जारी केल्या. हाका लागून खण कंपनींनी पंंप तशेंच हेर मशिनरी हालोवपाक सुरवात केल्या. इतलीं वर्सां पावसाळ्यांत खणींतले उदक पंपींग करून भायर काडपाचें काम खण कंपनी करताल्यो. आतां खण कंपनींनी मशिनरी काडली जाल्यार खणींनी उदक भरून हुंवार येवपाची भिरांत आसा.
लिजांतले पंप काडचे न्हय, अशें खण कंपनींक सांगलां. तरी लेगीत तांणी पंप काडले जाल्यार भौशीक बांदकाम खातें आनी उदका पुरवण खातें खणींतले उदक काडपाची वेवस्था करतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.

खणींतल्या उदकाचें वेवस्थापन पीडब्लूडी कडेन
पावसाळ्यांत खणींनी उदक भरून लागसारच्या वाठारांत हुंवार येवपाची भिरांत आसा. पावसांत खणींतलें उदक पंपींग करून भायर काडपा खातीर भौशीक बांदकाम खातें आनी उदका पुरवण खातें उपाय येवजण करतले. लिजांतले पंप काडचे न्हय, अशें खण कंपनींक सांगलां. तरी लेगीत तांणी पंप काडले जाल्यार भौशीक बांदकाम खातें आनी उदका पुरवण खातें खणींतले उदक काडपाची वेवस्था करतले, अशें मुख्यमंत्र्यान मंत्रीमंडळ बसके उपरांत सांगलें.