विधानसभा रॅकॉर्डसः गुपीत फोडिल्ल्यान खवदळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तेन्नाचे सभापती प्रतापसिंह राणे म्हणटात कांय खबर ना

रॅकॉर्ड नश्ट जाले हें 22 वर्सांनी कशें कळ्ळें?ः रमाकांत खलप

पणजी : पोरणे विधानसभेंतल्या कामकाजाचे रॅकॉर्ड नश्ट जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान गुपीत फोडिल्ल्यान खवदळ निर्माण जाला. रॅकॉर्डस नश्ट जाल्ल्याचें आपले नदरेक येवंक ना, अशें तेन्नाचे सभापती प्रतापसिंह राणे हांणी म्हणलां. कामकाजाचे रेकॉर्डस नश्ट जावप ही गंभीर गजाल. हाची पुराय चवकशी जावपाक जाय अशी मागणी आदले केंद्रीय मंत्री अॅड. रमाकांत खलप हांणी केल्या.

2000 पयलींचे विधानसभा कामकाजाचे रॅकॉर्डस विधानसभे कडेन ना. हे रॅकॉर्डस नश्ट केले. विधानसभेच्या स्थलांतरणा वेळार आतां हांची गरज ना म्हूण ते नश्ट केले आसुये अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमदार प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली.

19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंय मुक्त जालें. हाचे उपरांत वेंचणूक जावन विधानसभा अदिलशाहच्या राजवाड्यांत भरपाक लागली. सचिवालय आनी विधानसभा एकीच कडेन म्हणल्यार अदिलशाहच्या राजवाड्यांत असली. 2000 वर्सां पर्वरे नव्या संकुलांत विधानसभेचें स्थलांतरण जालें. ह्या वेळार फ्रान्सीस सार्दीन हे मुख्यमंत्री आशिल्ले जाल्यार प्रतापसिंह राणे सभापती आशिल्ले. 2000 सावन विधानसभा पर्वरी भरपाक लागली. सचिवालय मात अदिलशाहच्या राजवाडा इमारतींत आशिल्लें. स्थलांतरणा वेळार रॅकॉर्डस नश्ट जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां.

प्रकरणाची चवकशी जावपाक जाय : अॅड. रमाकांत खलप

विधानसभेचें कामकाज हो म्हत्वाचो दस्तावेज आसा. 2000 पयलींच्या कामकाजाचे रॅकॉर्ड नश्ट जावप ही गंभीर गजाल. हाची चवकशी जावपाक जाय. चवकशी जावन दोशींचेर कारवाय जावपाची मागणी अॅड. रमाकांत खलप हांणी केल्या.

1974 ते 1994 मेरेन हांव 20 वर्सां आमदार आशिल्लों. परतू 1999 ते 2002 मेरेन हांव आमदार आशिल्लों. विरोधी पक्ष फुडारी आसतना तरेकवार विशयांचेर हांवें भाशणां केल्यांत. हेर बऱ्याच आमदारांचीं भाशणां आसात. हो एक इतिहास जावन आसा. रेकॉर्ड नश्ट जाले ही गजाल 22 वर्सां उपरांत कशी कळ्ळी? हो एक प्रस्न आसा, अशें खलप हांणी म्हणलें.

रॅकॉर्डस नश्ट करपाचो आदेश कोणे दिलो?ः राणे

रॅकॉर्डस नश्ट जाल्यात ही गजाल म्हाका आतांच कळ्ळी. सगले रॅकॉर्डस नश्ट जावप शक्य ना. तरी हाची चवकशी जावपाक जाय. रॅकॉर्डस नश्ट करपाचो आदेश कोणे दिलो? काय आदेश नासतनाच कर्मचाऱ्यांनी ते नश्ट केले? हाची चवकशी जावपाक जाय. विधानसभेच्या स्थलांतरणाक आतां बरींच वर्सां जालीं. म्हजे उपरांत खूबशे जाण सभापती जाले. हे विशीं म्हाका कसलीच म्हायती ना, अशें प्रतापसिंह राणे हांणी सांगलें.