विधानसभा अधिवेशनात मांडपाच्या विशयां संबंदी आप फुडाऱ्यांची चर्चा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः आम आदमी पक्षाच्या गोंय फांट्याचे पदाधिकारी, फुडारी आनी वावुरप्यांची बसका फोंडें शारांत जावून गोंय विधासभा अधिवेशनांत मांडपाच्या विशया संबंदी तांणी भासाभास केली. विधासभेंत उपस्थीत करपा खातीर लोकांनी सुमार शंभर पक्षाच्या फुडाऱ्यांक धाडल्यात. खंयच्या प्रश्नांक प्राधान्य दिवपाचें ते पक्षाचो दोनूय आमदार थारायतले.
बसकेक आपाचो कार्यकारी अध्यक्ष आमदार व्हेन्झी व्हिएगश, वेळ्ळीचो आमदार क्रुज सिल्वा,  उपाध्यक्ष सुरेल तिळवे, आदलो मंत्री आनी आपाचो महाराष्ट्र राज्य वेंचणूक निरीक्षक महादेव नायक, आपाचे मतदारसंघ समिती वांगडी हाजीर आशिल्ले.
कार्यकारी अध्यक्ष व्हेन्झी व्हिएगश पक्षाक घटाय हाडपा खातीर कितें करपाक जाय हे विशीं बसकेंत मार्गदर्शन केलें. महादेव नायक हांणी विधानसभा सत्रा विशीं म्हायती दिली. विधानसभेंत गोंयकाराक सतावपी प्रश्न मांडून ते सुटावे करपा खातीर आमदारांक मजत करपा खातीर बसकेंत एक उप समिती स्थापन केली. विधानसभा अधिवेशनात मांडपाच्या विशयांची पक्षान वळेरी तयार केल्या. विधासभा अधिवेशनात गोंयकारांचो आवाज जावून वावुरपाक बसकेंत आमदारांक सांगलां.