विधवां संबंदांत गैर प्रथा बंद करची

कोरगांव ग्रामसभेंत आक्रमक जाल्ले थळावे लोक. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरगांव, धारगळ ग्रामसभेंत क्रांतिकारक थाराव मंजूर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: विधवांक मान मेळचो हे खातीर घरकाराच्या मरणा उपरांत विधवांक हेडावचें न्हय, हे खातीर गैर प्रथा बंद करची, असो विधवा प्रथे आड क्रांतिकारक थाराव कोरगांव ग्रामसभेंत मंजूर केलो. ते भायर धारगळ ग्रामसभेंत लेगीत अशेच तरेचो थाराव मंजूर केला.

कोल्हापूरांतल्या हेरवाड गांवांतले पंचायतीन विधवा प्रथे आड थाराव मंजूर केले उपरांत हो विशय पुराय देशांत चर्चेक आयिल्लो. ताचो एक वांटो म्हूण कोरगांव ग्रामसभेंत आदली सरपंच तशेंच सध्याची पंच स्वाती गवंडी हांणी हो थाराव मांडलो जाल्यार विनिता मांद्रेंकार हांणी अनुमोदन दिलें. तशेंच तरेचो थाराव धारगळ पंचायतीचे ग्रामसभेंत भारत बागकार हांणी मांडलो आनी तो मंजूर केलो.

गांवांत अशी प्रथा ना वा विधवांचो कोणूच अपमान करिना. ही प्रथा बंद करपाची आसत जाल्यार जनजागृती करची वा महिला मंडळां कडेन हो विशय व्हरचो. हो बायलांचो विशय. बायलांनी तो सामोपचारान सोडोवचो, अशी सुचोवणी थाराव चर्चेक आयले उपरांत प्रकाश तळावणेंकार हांणी केली. तशेंच कोरगांवां विधवांक हेडावपाची प्रथा नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. ह्या विशया वयले चर्चेंत आदले सरपंच सुदीप कोरगांवकार, हनुमंत शेटगांवकार, विनिता मांद्रेंकार, स्मिता नारोजी हांणी वांटो घेतलो. विधवांक कसो त्रास जाता ताचेर विनिता मांद्रेंकार हांणी म्हायती दिली.

कोरगांव पंचायतीची ग्रामसभा 29 मेक सरपचं उमा साळगांवकार हांचे अध्यक्षते खाला श्री कमळेश्वर सभाघरांत जाली. ह्या वेळार अब्दुल नायक, कुस्तान कोयेलो, स्वाती गवंडी, प्रमिला देसाय, वसंत देसाय, माधव पालयेंकार ह्या पंचां सयत नियुक्त वांगडी मुकुंद जाधव, समील भाटलेकार हाजीर आशिल्ले.