विधवांक भोवमान मेळचो; मोरजी​ ग्रामसभेंत थाराव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोरगांव, धारगळ उपरांत मोरजी थारली तिसरी पंचायत

पेडणें: कोरगांव आनी धारगळ ग्रामपंचायतींनी हाचे पयलींच विधवा बायलांक भोवमान मेळचो हे खातीर थाराव मंजूर केले उपरांत आतां मोरजी पंचायतीनूय विधवा बायलांक योग्य तो भोवमान मेळचो हे खातीर थाराव मंजूर केला.

मोरजी पंचायतीची ग्रामसभा श्री कळसदेव मांगर मोरजी हांगा आयोजीत केल्ली. सरपंच वैशाली शेटगांवकार हांचे अध्यक्षताये खाला जाल्ले हे ग्रामसभेंत विधवा बायलांक रितिरिवाज संबंदी थाराव मांडलो आनी तो सगल्यांचे संमतीन मंजूर केलो.

ह्या वेळार उपसरपंच अमीत शेटगांवकार, पंच वांगडी पवन मोरजे, मुकेश गडेकार, तुषार शेटगांवकार, संपदा शेटगांवकार, प्रकाश शिरोडकार, सुप्रिया पोके हाजीर आशिल्ले.

मोरजी पंचायत वाठारांत विधवा प्रथा आनी रितिरिवाज एखादे बायलेचो घरकार संवसाराक अंतरले उपरांत विधवा बायलेची जे पद्दतीन विटंबना जाता ती थांबोवपा खातीर आनी तिका हेर सवायशिणी बायलां प्रमाण भोवमान मेळचो हे खातीर श्री सत्पुरुष व्हिलेज ऑर्गनायझेशन आनी निर्भया ग्राम महिला सेवा संघ ह्या महिला मंडळा वतीन लेखी थाराव ग्रामसभेंत मांडिल्लो तो थाराव सगल्यांच्या संमतान मंजूर केलो.

ह्या थारावाचेर चर्चा करतना नयनी शेटगांवकार हांणी सांगलें, जे पद्दतीन कोल्हापूर हेरवाड ग्रामपंचायत वाठारांत विधवा प्रथे आड थाराव मंजूर करून ते पद्दतीन कार्यवाही सुरू आसा तेच पद्दतीन गोंयांतूय कार्यवाही सुरू जावची. सगल्यांत पयलीं कोरगांव आनी धारगळ ग्रामसभेंत अशे तरेचे थाराव मंजूर केले उपरांत आमी लेगीत मोरजी पंचायत वाठारांतल्या बायलांक घोवाच्या मरणा उपरांत भोवमान मेळचो हे खातीर थाराव मांडटात, आनी त्या थारावाक सगल्यांनी मंजुरी दिवची अशें आवाहन केले उपरांत ह्या थारावाक मंजुरी दिली.

ज्या बायलांनी हो थाराव मांडला त्या बायलांचे हांव अभिनंदन करतां. अशे तरेचे थाराव हेर पंचायतींनी लेगीत घेवन जर कायदो केलो जाल्यार खंयचेच विधवा बायलेची विडंबना वा अवमान हाचे मुखार जावचो ना अशें मत सरपंच वैशाली शेटगांवकार हांणी उक्तायलें.