विद्यार्थ्यांनी शिकतनाच ध्येयनिश्चीत करचेंः आनंद मेस्त्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतास्तनांच आपलें ध्येय निश्चीत करून ते दिकेन वाटचाल सुरू करपाक जाय अशें विभागीय राना अधिकारी आनंद मेस्त्री हांणी सांगलें. मोखर्ड हांगच्या श्री बलराम अ डे कॅर विद्यालयाच्या इको क्लबान आयोजीत केल्ले पानां पसून तयार केल्ल्यो कलाकृती कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. राना रक्षक प्रवेश भंडारी, सतीश वेळीप, मुख्याध्यापक अशोक गांवकार, पालक- शिक्षक संघाची अध्यक्ष रेखा काणकोणकार, इको कल्बाची मुखेली श्रद्धा नायक, गंगेश वेळीप, श्रेया मेस्त्री कार्यावळीक हाजीर आशिल्ली.
विद्यार्थ्यांनी पानां पसून तयार केल्ल्यो कलाकृती सोबीत आसा. विद्यार्थ्यांक हें शिक्षण दिवपी शिक्षकांची मेस्त्री हांणी तोखणाय केली. नव्या उपक्रमां वरवीं शालेय शिक्षणांत आवड तयार करपाक जाय अशें मेस्त्री हांणी सांगले.
इको क्लबाचे हे सर्तींत वट्ट 45 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. 23 तरेच्या कलाकृतींचो तातूंत आसपाव आशिल्लो. चत्र्यो रंगोवपाचे सर्तींत 5 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. अशोक गांवकराान सगल्यांक येवकार दिली, सूत्रसंचालन श्रेया मेस्त्रीन केलें जाल्यार रश्मी म्हाळशीन उपकार मानले.