विद्यार्थ्यांचे जिणेंत गुरूचें स्थान म्हत्वाचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजेंद्र केरकार ः शिवाजी क्रिडा आनी सांस्कृतीक मंडळान मनयली गुरूपुनव
भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचल ः विद्यार्थ्यांचे जिणेंत गुरूचें स्थान म्हत्वाचें आसता. आयचो विद्यार्थी जर बरो घडू्ंक जाय तर ताचेर भुरगेपणांतूच योग्य संस्कार जावंक जाय अशें इतिहासतज्ञ डाॅ. राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें.
खोलपेवाडी, साळांतल्या छत्रपती शिवाजी क्रिडा आनी सांस्कृतीक मंडळान श्री केळेश्वर मंदिराच्या सभामंडपांत गुरूपुनवेची कार्यावळ व्हडा उमेदीन मनयली. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान शिक्षक डाॅ. राजेंद्र केरकार उलयताले.
ह्या वेळार माचयेर शिक्षक नितीन नायक, जीवन विद्या मिशन-दोडामार्ग तालुक्याचे अध्यक्ष राजाराम सावंत, अध्यक्ष रामदास वरक, उपाध्यक्ष विजय सावळ, तमरनायक महिला मंडळाची अध्यक्ष सपना शिरोडकार, साधना ठाकूर आदी मानेस्तांची उपस्थिती आसली. मानेस्तांचे हस्तुकीं व्यास मुनी आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या फोट्याचें पुजन करून फुलांहार घालो.
गुरूचें स्थान विद्यार्थ्यांचे जिणेंत खूब म्हत्वाचें. विद्यार्थ्यांचेर भुरगेपणांतूच बरे संस्कार जावंक जाय. पालकांनी आनी शिक्षकांनी भुरग्याचेर बरे संस्कार जावपाची गरज आसा अशेंय डाॅ. राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें. ह्या वेळार राजाराम सावंत आनी नितीन नायक हांणी हाजीर आशिल्ल्यांक मार्गदर्शन केलें.
डाॅ. राजेंद्र केरकार, राजाराम सावंत आनी नितीन नायक हांकां ओंवाळून गुरूपुजन केलें तशेंच तांकां स्मरणचिन्न भेटयलें. राजाराम सावंत हांचे हस्तुकीं इतिहासतज्ञ आनी पर्यावरणमोगी डाॅ. केरकार हांचो सत्कार केलो. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन वैभवी सावळ हांणी केलें जाल्यार सचिन कोळेकार हांणी उपकार मानले.