विद्यार्थ्यांचें येस हेंच शिक्षकांचें इनाम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रवीण आर्लेकारः तोरशें  हायस्कुलान भेटयलीं इनामां

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: आपल्याक शिक्षण दिवचे खातीर आवय- बापूय खूब कश्ट घेतात, हें विद्यार्थ्यांनी विसरपाक जायना. शिक्षक लेगीत आमकां ज्ञान दिवपा खातीर मेहनत घेतात. सर्तींनी वांटो घेतल्यार स्पर्धकाक इनाम मेळटा. जर विद्यार्थ्यान जिणेंत येस मेळयलें जाल्यार तें शिक्षकां खातीर व्हड इनाम आसता. तें इनाम विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांक दिवपाक जाय, अशें पेडणेंचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान सांगलें.

तोरशेंच्या सरकारी हायस्कुलान वर्सुकी इनामां भेटवण सुवाळो आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार आमदार आर्लेकार उलयतालो. ह्या वेळार ताचे वांगडा माचयेर खास निमंत्रीत म्हूण आदलो जिल्हो पंचायत वांगडी सूर्यकांत तोरस्कार, मुखेल सोयरी म्हूण तोरशेंची जिल्हो पंचायत वांगडी सीमा खडपे तशेंच तोरशेंचो सरपंच उत्तर वीर, मोपाची सरपंच सरस्वती नायक, पर्यावरण मोगी विक्रमादित्य पणशीकार, आदलो सरपंच मनोहर नायक, अशोक सावळ, बबन डिसोझा, प्रार्थना मोटे, शाळेची मुख्याध्यापक राजश्री रेडकार, आदलो जिल्हो पंचायत वांगडी रमेश सावळ, पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष संजय महाले, शालेय वेवस्थापन समितीची अध्यक्ष सावळ हाजीर आशिल्ली.

सूर्यकांत तोरस्कारान आपल्या उलोवपांत हायस्कुलाच्यो वेगवेगळ्यो समस्या मांडल्यो आनी त्यो रोखड्यो सुटाव्यो जातल्यो अशी आस्त उक्तायली. सीमा खडपेन जिल्हो पंचायत निधी हायस्कुलाचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर वापरतली अशें सीमा खडपेन सांगलें. हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी येवकार गीत सादर केलें. साईल कळंगूटकारान सुत्रसंचालन केलें. राजश्री रेडकारान येवकार दिलो आनी प्रास्तावीक केलें. सुभाष शेटगांवकारान सोयऱ्यांची वळक करून दिली. इनामां भेटवण सुवाळ्याचें निवेदन उत्तम परब, समीर शेट मांद्रेंकार आनी अनया तोरस्कारान केलें. रमेश परबान उपकार मानले.