विद्यापीठाच्या परिक्षांचें वेळापत्रक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय विद्यापीठान जाहीर केलें म्हाविद्यालयीन परिक्षांचें वेळापत्रक. ६ जून ते ५ जुलया मेरेन जातल्यो परिक्षा.