विजेचें मोल दरदिसा बदलतलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः 120 मॅगावॅट वीज खरेदीक मान्यताय

पणजी : उक्त्या बाजारांत दर दिसा विजेचे दर बदलतात. हाका लागून दर दिसा वेगळ्यावेगळ्या दरांत सरकाराक विजेची खरेदी करची पडटली. म्हयन्याच्या सरासरीचो विचार केलो जाल्यार एचटी उद्देजकांक सरासरी दरेक युनिटा फाटल्यान 1 रुपया 20 पयशें चड फारीक करचे पडटले, अशें चित्र आसा. सरकार 120 मेगावॅट विजेची उक्त्या बाजारांतल्यान खरेदी करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां.
मंगळारा लेगीत उद्देगांक पुराय वेळ वीज मेळूंक ना. बुधवार सावन विजेची खरेदी जावन उद्देगांचे लोडशेडींग बंद जातले, अशी म्हायती गोपांनी दिली. उणाव आसा मेरेन 120 मेगावॅट विजेची खरेदी जातली, अशी म्हायती अभियंत्यांनी दिली.
उक्त्या बाजारांत 6 ते 12 रुपया मेरेन विजेच्या युनिटाचो दर आसता. दर दिसा हो दर बदलत आसता. फाल्यां कितलो दर आसतलो ताची कल्पना आदले दिसा मेळटा. खाजगी कंपनींक 12 रुपया परस चड दरान वीज विकपाक मेळना. हाका लागून युनिटाचो दर 12 रुपयां परस चड आसूंक शकना.
वीज खरेदीच्या प्रस्तावाचे सोपस्कार बुधवारा पुराय जातले. वीज मंत्र्यान प्रस्ताव सादर केले उपरांत 120 मेगावॅट विजेची उक्त्या बाजारांतल्यान खरेदी जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. हाका लागून आयज सावन उद्देगांचें लोडशेडींग बंद जातले.

दरेका विद्यालयांत एक स्मार्ट वर्ग

पणजी : रोबोटिक्स, कोडींग ह्या विशया सयत हेर तंत्रज्ञानाचें शिक्षण ​दिवपा खातीर विद्यालयांनी एक स्मार्ट वर्ग स्थापन जातलो. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन स्मार्ट वर्गाची कार्यवाही जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांणी सांगलें.
विद्यार्थ्यांक कोडींग तशेंच रोबोटिक्साचे धडे दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. तंत्रीक शिक्षण संचालनालया वरवीं सरकारान अभ्यासक्रम लेगीत तयार केला. हो अभ्यासक्रम शिकोवपा खातीर स्मार्ट वर्गाची गरज आसा. दरेकी विद्यालयांत उण्यांत उणो एक स्मार्ट वर्ग स्थापन जातलो. संगणक तशेंच हेर प्रयोगशाळांचो दर्जो वाडयतले. कांय विद्यालयांनी संगणक प्रयोगशाळा ना. दरेकी विद्यालयांत संगणक प्रयोगशाळा स्थापन जातल्यो.
कांय शाळा तशेंच विद्यालयांनी शिक्षक तशेंच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. शिक्षक तशेंच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. जून मेरेन सगल्या कर्मचाऱ्यांची भरती जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.