विजेची समस्या टप्प्याटप्प्यान सोडयतले

सावळवाडो-पेडण्यां नव्या वीज ट्रान्सफाॅर्मराचें उक्तावण करतना आमदार प्रवीण आर्लेकार. कुशीक नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय, उपनगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय आनी हेर मानेस्त (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रवीण आर्लेकार ः पेडण्यां वीज ट्रान्सफाॅर्मराचें उक्तावण
भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणें ः पेडणें पालिका वाठारांतली विजेची समस्या टप्प्याटप्प्यान सोडयतले अशें उतर पेडणें मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी दिलें. सावळवाडो-पेडणेंच्या नव्या वीज ट्रान्सफाॅर्मराचें उक्तावण करतकच ते उलयताले.
ह्या वेळार पेडणें नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय, उपनगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय. नगरसेविका आनी आदली नगराध्यक्ष उषा नागवेंकार, नगरसेवक शिवराम तुकोजी, नगरसेवक सिद्धेश पेडणेकार, नगरसेवक मनोज हरमलकार, संतोष कोरखणकार, आनंद सावळ देसाय, भाजपा मंडळ अध्यक्ष तुळशीदास गांवस हाजीर आसले.
पालिका वाठारांतली विजेची समस्या खूब गंभीर आसा. ते विशींच्यो कितल्योश्योच कागाळी आमचे कडेन येतात. दीसरात विजेचो आपालिपा चालूच आसता. हे समस्ये विशीं हांव मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलयतलों. टप्प्याटप्प्यान विजेची समस्या सोडयतले अशें आर्लेकार हांणी सांगलें.
वीज अधिकाऱ्यांच्योय कांय समस्या आसात. त्यो आयकून ताचेर फावो तो तोडगो काडपाचो म्हजो यत्न चालू आसा. ते खातीर लोकांनी मात सहकार्य दिवंक जाय. एकाद्र्या वेळार विजेची समस्या उप्रासली जाल्यार त्या त्या संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क सादचो अशें आवाहन प्रवीण आर्लेकार हांणी केलें.
नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय हांणा आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या यत्नाक लागून पेडणें पालिका वाठाराची विजेची समस्या सुट्टली म्हणपाचें सांगलें. उपनगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय हांणी आपल्या वाॅर्डांत नवो वीज ट्रान्सफाॅर्मर बसोवन सरकारान आनी वीज खात्यान लोकांची विजेची बरी सोय केल्या म्हणून समाधान उक्तायलें.
विजेच्या आपालिपा विशीं पत्रकारांनी वीज अधिकाऱ्यांक विचारलें तेन्ना तांणी कांय वाठारांनी वीज वाहिन्यो खूब पोरण्यो आसात, थंय भूमीगत वीजवाहिन्यो घालतले म्हणपाचें सांगलें.