वाॅटरप्रूफ कागद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आॅस्ट्रेलियेंतले एके कंपनीन फांतराच्या पिठ्या पसून एक कागद तयार करपांत येश मेळयलां. हो कागद उदकांत धुवून परत वापरूंक मेळटा. ह्या सोदाक लागून झाडां कापपाचीं गरज पडची ना. तशेंच हो वाॅटरप्रूफ कागद तयार करतना प्रदुशणूय जायना.