वाहनांचेर ‘ई’ अक्षर लावप सक्तीचें 

इ मार्क स्टिकर्सांचो शुभारंभ करतना मंत्री मॉवीन गुदिन्हो. कुशीक प्रिती शेठ, निकिता रायकार, संदीप सूद आनी हेर. (अक्षंदा राणे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मॉवीन गुदिन्हो: मोटर वाहन कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो विचार

रोटरी क्लब ऑफ मिरमार वतीन ज्येश्ठ चालकांच्या वाहनांचेर लायले ई-मार्क स्टिकर्स 

वास्को: गाडी शिकतना चालक आपल्या गाडयांचेर इंग्लीशींतल्यान ‘एल’ अक्षर लायतात तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांनी वाहनां चलयतना आपल्या गाडयांचेर ‘ई’(एल्डर्ली) हें अक्षर लावप सक्तीचें करपा खातीर मोटर वाहन कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो विचार करतले, अशें आस्वासन वाहतूक मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी दिलें.

रोटरी क्लब ऑफ मिरमारान ज्येश्ठ वाहनचालकांच्या वाहनांचेर ई-मार्क स्टिकर्स लावपाचो उपक्रम हातांत घेतला. ह्या उपक्रमाचो शुभारंभ मंत्री गुदिन्हो हांचे हस्तुकीं जालो. नवे वाडें हांगा गुदिन्हो हांच्या कार्यालयांत हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार रोटरी क्लब ऑफ मिरामारची अध्यक्ष प्रिती शेठ, सचीव निकिता रायकार, दाबोळी भाजपा मंडळ अध्यक्ष संदीप सूद तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 

ह्या वेळार प्रिती शेठ हांणी हो उपक्रम हातांत घेवपा फाटली भुमिका सांगली. जे तरेन गाडयांचेर एल अक्षर आसल्यार तो चालक गाडी चलोवपाक शिकता हें कळटा तेन्ना हेर वाहन चालक काळजी घेतात, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ असो स्टिकर पळयल्यार फाटल्या चालकाक फुडले गाडयेंत ल्हान भुरगें आशिल्ल्याचें समजता तशेंच ई-स्टिकर पळयल्यार फाटल्यान आशिल्ल्या चालकाक फुडली गाडी ज्येश्ठ नागरीक चलयता हें कळटलें, अशें तिणें सांगलें. 

रोटरी क्लब ऑफ मिरामारच्या ह्या उपक्रमाची मंत्री गुदिन्हो हांणी तोखणाय केली. केन्ना केन्ना ज्येश्ठ नागरिकांक वाहन चलयतना तरणाट्या चालकां कडल्यान वायट उतरां आयकुचीं पडटात. आतां वाहनांचेर दसयल्लो ई-स्टिकर पळोवन ज्येश्ठ चालकांक हेरां कडल्यान योग्य तो सन्मान मेळटलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. तांणी व्हिंटेज कार संबंदी म्हायती दिली. 19 डिसेंबराक आयोजीत केल्ले विंटेज कार रॅलीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ताका लागून रॅली आनी वाडोवपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.