वास्को- वालंकिणी स्पेशल ट्रेन सोडपाची साळकाराची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः वास्कोचो आमदार कृष्णा (दाजी) साळकार हांणी वास्को- वालंकिणी स्पेशल ट्रेन सोडपाची मागणी केल्या. 8 सप्टेंबराक वालंकिणी सायबिणीचें फेस्त आसतलें, ताचे पयलीं ही ट्रेन सुरू करपाचें तांणी दक्षीण- पश्चीम रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन मागलां.
साळकार हांणी बुधवारा सकाळीं मुरगांव पालिका मंडळाचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्ज नगरसेवक, दीपक नायक, शमी साळकार, गिरीश बोरकार आनी हेरां वांगडा वचून वास्को रेल्वे स्टेशनाचो वेवस्थापक रामदास गुडेमनी हांका ट्रेन सुरू करपाचें निवेदन भेटयलें. वालंकिणी फेस्ता खातीर स्पेशन ट्रेन सुरू करपा खातीर यत्न करपाची मागणी वास्कोंतल्या जायत्या जाणांनी आपल्याक केल्या. फाटल्या वीस वर्सां सावन 8 सप्टेंबराक जावपी फेस्ता खातीर स्पेशल ट्रेन सोडटात. मात कोविडाक लागून फाटल्या दोन वर्सां सावन ही ट्रेन सोडपाचें बंद केलां अशें साळकार हांणी पत्रकारांक सांगलें. 27 ऑगस्ट, 2 सप्टेंबर आनी 6 सप्टेंबराक वास्कोच्यान आनी 29 ऑगस्ट, 3 आनी 8 सप्टेंबराक वालंकिणीच्यान रेल्वे सोडचें अशें आमी सूचोवणी केल्या अशें तांणी सांगलें.
वालंकिणीचें फेस्त आनी नोव्हेनांक गोंयांतल्या हजारांनी भाविक दर वर्सा वालंकिणी वतात तांचे खातीर ही ट्रेन सोडची अशी आमची मागणी आसा. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ती मानून घेतल्या अशें नगराध्यक्ष रॉड्रिग्ज हांणी सांगलें. वालंकिणी रेल्वेत प्रवाशांक बऱ्यो सुविधा मेळना अशी प्रवाशांयी कागाळ आसता. ते खातीर बरी सेवा दिवपाक कडेन लक्ष दिवपाक आमी रेल्वे अधिकाऱ्यांक सांगलां अशें तांणी सांगलें.