वास्को नुस्त्या मार्केटा वयले पत्रे काडपाच्या कामाक सुरवात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नुस्तें विक्रेत्यांचें आयज देव दामोदर ट्रस्टाचे सुवातेंत स्थलांतर

वास्को: पोरण्या नुस्त्या मार्केटाचे सुवातेर प्रशस्त आनी अत्याधुनीक नुस्त्या मार्केट प्रकल्प उबारपा खातीर पोरणें नुस्त्या मार्केट पालिकेचे सुवादीन केले उपरांत मार्केटाच्या पाख्या वयलें सिमेंटाचे पत्रे काडपाचें काम काल (बुधवारा) सावन सुरू जालां. ह्या मार्केटांतलेे नुस्तें विकपी आयज (बिरेस्तारा) स्थलांतर करतले. तांची वेवस्था देव दामोदर ट्रस्टाचे सुवातेंत केल्या. नुस्तें विक्रेत्यांक विस्वासांत घेवन तांकां जशें जाय ते पद्दतीन नवें नुस्त्या मार्केट बांदून दिवपाचें आस्वासन वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी दिल्लें. तांचे वयल्या विस्वासाक लागून आमी हे मार्केट खाली करीत आशिल्ल्याचें नुस्तें विक्रेत्यांनी सांगलें.
पोरण्या बस स्टॅण्डा कुशीक नुस्त्या मार्केट आसा. हें मार्केट बैठ्या स्वरुपाचें आसा. ते सुवातेर नुस्त्या मार्केट प्रकल्प बांदपाचे यत्न फाटल्या कांय वर्सां सावन सुरू आशिल्ले. पूण कांय फावटी राजकी आनी तंत्रीक कारणाक लागून हो प्रकल्प मुखार धुकलिल्लो. ताका लागून हो प्रकल्प जातलो काय ना हे विशीं सदांच चर्चा आशिल्ली. पूण आमदार कृष्णा साळकार हांणी हो प्रकल्प उबारचे पयलीं संबंदीत नुस्तें विक्रेत्यांक विस्वासांत घेवन तांच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो लेखी बरोवन दियात, त्यो मागण्यो आमी पुराय करतले अशें आस्वासन दिल्लें.
ताका लागून कांय दिसां पयलीं मुरगांव पालिकेचे मुख्याधिकारी जयंत तारी, मुरगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर कासकार आनी नुस्तें विक्रेते संघटणेचे सल्लागार मायकल फर्नांडीस आनी हेर पदाधिकारी हांचे मदीं एक समजिकायेची कबलात जाली. त्या वेळार हें मार्केट पालिकेचे सुवादीन केलें. हें मार्केट बांदपा खातीर मुरगांव पालिकेन चौदाव्या वित्त निधीतली कांय रक्कम जीसुडाच्या खात्यांत वर्ग केल्ली. ह्या प्रकल्पाचें बांदकाम जीसुडा वतीन करपाचे आसात.
हो प्रकल्प 18 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो. ह्या काळांत नुस्तें विक्रेत्यांक देव दामोदर ट्रस्टाचे सुवातेंत उबारिल्ले शेडींत हालोवपाचो निर्णय घेतला. ते प्रमाण ते विक्रेते आयज (बिरेस्तारा) सावन थंय नुस्तें विकतले. थंय तांकां ज्यो  सोयीसुविधा जाय त्यो तांकां दिल्यात.
मुरगांवचे आदले नगराध्यक्ष नंदादीप रावत हांणी तांच्या काळांत ह्या प्रकल्पा खातीर लागपी रक्कम चौदाव्या वित्त निधींतल्यान जीसुडाच्या खात्यांत वर्ग करपाची कामगिरी केल्ली. तांणी हो प्रकल्प चालीक लागतलो म्हूण खोस उक्तायल्या. तेच प्रमाण आमदार साळकार, नगरसेविका शमी साळकार, नगरसेवक दीपक नायक, मुरगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर कासकार हांणी लेगीत नुस्त्या मार्केटाचें काम चालीक लागतलें म्हूण खोस उक्तायल्या. सगल्यांच्या सांघीक यत्नांक लागून हो प्रकल्प मुखार वचत आशिल्ल्याचें आमदार साळकार हांणी सांगलें. पाख्या वयले पत्रे काडपाचें काम बुधवारा सुरू जालां. येता त्या कांय दिसां भितर मार्केट मातयेभरवण केले उपरांत थंय नवो मार्केट प्रकल्प उबारपाचें काम हातांत घेतले अशें तांणी म्हणलें.