वास्को दुरगाची वणत कोसळ्ळी; तीन दुचाकींचें व्हड लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: काटे बायणा हांगासरल्या मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या दुरगाच्या वणटीचो कांय भाग सोमारा दनपारां कोसळून तीन दुचाकी वाहनांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. ही वणत खूब पोरणी आशिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी वणटीचो कांय भाग कोसळपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यो. सोमारचे घडणुके संबंदी पुलिसांनी पंचनामो केला.

काटे बायणा हांगा मलनिस्सारण प्रकल्पाचे सरभोंवतणी व्हड दुरीग आसा. हो दुरीग खूब उंच आनी पोरणो जाल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी ह्या भागाची पडझड जावपाचे प्रकार घडटात.

हाचे पयली ह्या वणटीचो कांय भाग एका मोटारीचेर पडिल्लो. सोमारा पडिल्ल्या पावसाक लागून ह्या दुरगाच्या सुमार 20 मिटर भागाची पडझड जाली. ह्या वेळार थंय पार्क केल्ल्या तीन दुचाकींची मोडतोड जाली. थंय लोकवस्ती आशिल्ल्यान थंयच्या रस्त्यान येरादारी चालूच आसता. पूण सोमारा पावस पडत आशिल्ल्यान रस्त्यार कोणूच नाशिल्लो.

ही वणत कोसळिल्ल्यान अर्दो अदीक रस्तो चिरे, माती, सिमेंटाचे पापुद्रां हांणी भरिल्लो. ताका लागून लोकांक तातूंतल्यान वाड काडची पडली. हे घडणुकेची दखल घेवन संबंदितांनी थंयचे चिरे, माती कुशीक काडून रस्तो मेकळो केलो. जांच्या वाहनांची मोडतोड जाल्या तांणी लुकसाण भरपाय मागल्या. तशेंच ह्या दुरगाचे वणटी संबंदी योग्य तो निर्णय घेवपाची मागणी केल्या.